Zápis ze společného zasedání orgánů dne 31. 7. 2022

Praha, 31. 7. 2022

Účastníci:

 • Adam Born
 • Jan Dragoun
 • Jakub Hampl
 • Dennis Hennhofer
 • Jakub Hlaváček
 • Dušan Hrabánek
 • Barbora Lacinová
 • Josef Mezera
 • Jakub Neužil
 • Eva Pospíšilová
 • Václav Soukup
 • Filip Vrťo
 • Judita Zelbová
 1. Zápis ze společného zasedání 2021
  • Požadavky projektu 0088
   • Nesplněn počet debatních klubů a účastí na turnajích
   • Překročen počet unikátních účastníků (metrika, kterou reportujeme donorovi)
   • Články v regionálních médiích nahrazují publikace v časopise Archa
   • Druhý zaměstnanec končí, budeme hledat náhradu
  • Požadavky strukturálního grantu IDEA – splněny
  • Požadavky Young European Citizens – splněny
  • Návrhy na změny pravidel
   • Nebyla vytvořena FAQ sekce webu, je potřeba zrevidovat připravené texty
   • Budeme debatérům vysvětlovat roli rozhodčích
   • Zkusíme se zamyslet nad tím, jaké typy tezí jde používat v KP oproti WSDC
  • Zvyšování kvality rozhodování
   • Nebyly ohodnoceny natočené řeči
   • Buddy program pro rozhodčí bude pokračovat
   • Hodnocení ballotů adeptů na rozhodčí nebude provádět celé ŘS
   • Připravíme rozpis článků/webinářů pro rozhodčí, debatéry i kouče, každý měsíc připravíme jeden webinář a jeden článek
   • V šablonách elektronických ballotů jsou chyby, je potřeba je revidovat
   • Nevybrali jsme vzorové balloty
  • Udržitelnost a zvyšování počtu rozhodčích
   • Nepřipravili jsme e-learning pro rozhodčí – není to možné
   • Nezvládli jsme kvalitněji natočit školení rozhodčích – nebyla příležitost
   • Neproběhly akce pro rozhodčí v průběhu turnajů – nebyl čas
  • Udržitelnost a zvyšování počtu klubů
   • Budeme se dále snažit o oživení zaniklých klubů
   • Nebyly dokončeny materiály pro sebepropagaci klubů
   • Online klub potřebuje druhého trenéra
   • Nepřipravili jsme pěkné propagační video
  • Školení pro kouče
   • Nebyla dokončena revize manuálu pro vedoucí debatních klubů, budou do něj přidány materiály na témata jako nábor členů, komunikace se řediteli a učiteli
  • Další projekty
   • Neproběhla esejistická soutěž na téma IPPF, letos bude IPPF dělat národní tým
 2. Současný stav ADK
  • Členové orgánů
   • Představenstvo
    • Barbora Lacinová (předsedkyně)
    • Branislav Fečko
    • Dennis Hennhofer
    • Jakub Neužil
   • KRK
    • Bedřich Bluma (vedoucí)
    • Jan Dragoun
    • Josef Mezera
   • Výkonný výbor
    • Václav Soukup (vedoucí)
    • Adam Born
    • Hana Bušková
    • Barbora Lacinová
    • Jakub Neužil
    • Judita Zelbová
    • Jakub Hlaváček (nový)
    • Jiří Nevřivý (nový)
   • Ředitelství soutěží
    • Eva Pospíšilová (vedoucí)
    • Kateřina Adámková
    • Adam Born
    • Dušan Hrabánek
    • Jakub Szymsza
    • Filip Vrťo (nový)
   • Výbor pro teze
    • Anna Čámská (vedoucí)
    • Jakub Hampl
    • David Huml
    • Barbora Lacinová
    • Josef Mezera
    • Tomáš Galnor (nový)
    • Filip Vrťo (nový)
    • Anna Zegzulková (nová)
   • Zahraniční výbor
    • Václav Soukup (vedoucí)
    • Kateřina Adámková
    • Bedřich Bluma
    • Alexandr Carr
    • Anna Čámská
    • Richard Gracla
    • Petr Pospíšil
  • Do spolkového rejstříku je třeba vložit účetní závěrky od roku 2016
  • Bude připraven manuál k zapisování do greyboxu
  • Nové orgány
   • Budou vytvořeny nové orgány pro pomoc kanceláři, musí být vytvořeny zakládací dokumenty a schváleny představenstvem
   • Je potřeba oslovit navrhované členy a potvrdit si jejich zájem
   • Výbor pro turnaje: organizuje turnaje, hledá nové lokality, připravuje večerní programy pro debatéry i rozhodčí
   • Výbor pro komunikaci: řeší interní i externí komunikaci ADK: newsletter, sociální sítě, dále také komunikace se zájemci, nábor, podpora existujících klubů
   • Ombudsmanský tým: rozšiřuje funkci současného ombudsmana na kompletní equity agendu: stížnosti, dodržování etického kodexu, podpora; na každém turnaji bude pověřená osoba, na kterou bude možné se obrátit
   • Výbor pro tábor: ověří zájem o debatní tábor a případně ho zorganizuje
  • Kluby
   • 32 registrovaných klubů
  • Rozhodčí
   • 91 akreditovaných rozhodčí (75 s plnou akreditací)
   • 69 z nich rozhodlo alespoň jednu debatu
 3. Cíle na rok 2022/2023
  • Požadavky projektu 0088
   • 50 debatních klubů (realisticky spíš 40)
   • 2000 účastí na turnajích
   • 500 unikátních účastníků
   • Newslettery každý měsíc
   • 4 články v médiích pro učitele
   • Tisková zpráva a tisková konference o stavu debatování
   • Články v regionálních médiích o konání turnajů
   • Prezentační akce na veletrzích, konferencích a festivalech
   • Vydání učebnice
  • Požadavky projektu ZŠ
   • Metodika a podpůrné materiály (do konce srpna)
   • Školení pro alespoň 25 dobrovolníků (žáků SŠ a studentů VŠ)
   • 25 workshopů na základní školách pro 20 žáků
   • 10 jednodenních debatních turnajů pro žáky základních škol
   • Získávání zpětné vazby od účastníků
   • Tisková zpráva o rozvoji soutěžního debatování pro základní školy v ČR (Q2)
   • Webová stránka (Q3/2022)
   • Článek o využití debatních metod ve formálním vzdělávání (Q4)
   • Newslettery každý měsíc
  • Požadavky projektu GEASA
   • Spolupráce na project results
   • Účast na projektové schůzce v Lublani 13.-19. října (6 účastníků z ADK – učitelé a pisatelé)
   • Testování project results ve výuce
  • Požadavky projektu NGL
   • Spolupráce na project results
   • Účast na proj ektové schůzce ve Varšavě 2.-7. listopadu (4 účastníci z ADK – trenéři debatních klubů)
   • Testování project results na klubech
  • Rozpočet
   • Určit cenu turnajů na příští sezónu
 4. Debatní liga
  • Termíny turnajů
   • Členská základna podle dotazníku preferují rozdělené turnaje
   • Členská základna chce 5 a více turnajů ročně
   • Členská základna navrhuje začínat školní rok anglickým turnajem, aby nováčci měli více času na přípravu na český
   • Členská základna má zájem o neligový turnaj, který by měl základní kola a vyřazovacího pavouka
   • Členská základna má zájem o WSDC turnaje
   • Termíny turnajů
    • 30. 9.-2. 10. školení
    • 21.-23. 10. anglický
    • 11.-13. 11. český
    • 2.-4. 12. anglický
    • 27.-29. 1. český
    • 24.-26. 2. anglický
    • 24.-26. 3. český
    • 21.-24. 4. finále
    • 19.-21. 5. open
    • 16.-18. 6. WSDC open
  • Online turnaje
   • Členská základna preferuje fyzické turnaje
   • Turnaje budou probíhat fyzicky, pokud to bude možné
  • Členská základna oceňuje organizaci, systém a atmosféru turnajů, kritičtěji se staví k ubytování a stravě
  • Členská základna má enormí zájem o teplá jídla na turnajích
  • Nadpoloviční většina členské základny má zájem účastnit se večerního programu
   • Důvodem pro neúčast je buď příprava na další kola, vlastní program, nebo psaní ballotů
  • Připravíme metodický blog o tom, jak efektivně psát balloty
  • Návrhy na změny pravidel a soutěžního řádu
   • V FAQ vysvětlíme, jak funguje losování a určování pořadí na turnaji
   • Nebudeme účastníkům dávat medaile
   • Do etického kodexu přidáme informaci o tom, že je možné individuálně požádat o oslovování preferovaným zájmenem
   • Vznikne pracovní skupina, která prozkoumá možnosti zavedení konstruktivní role negace a rozšíření třetích řečí na komparativní; připraví také testovací debaty
   • Přípravíme metodický blog na téma analýza vs. důkazy
 5. Rozhodčí
  • Školení rozhodčích proběhne 30. 9.-2. 10.
  • Zimní proběhne, pokud o něj bude zájem
  • Zvyšování kvality rozhodování
   • Budeme apelovat na rozhodčí, aby skutečně odevzdávali debatérům balloty
   • Na školení rozhodčích budeme propagovat nahrávání do greyboxu 2.0
   • Na rozhodcovském briefingu na začátku sezóny ukážeme rozstřel bodů, které rozhodčí dávají
   • Budeme hledat cesty pro kalibrací bodování
   • Budeme apelovat na rozhodčí, aby neprotahovali zpětnou vazbu
   • Budeme debatérům říkat, aby vyplňovali formulář hodnocení rozhodčích, pokud se jim nelíbilo konkrétní rozhodnutí
   • Do FAQ přidáme informaci o tom, proč musí být rozhodčí starší 18 let
   • Do FAQ přidáme informaci o tom, proč je bodový rozsah 50-100 a proč se nejčastěji používají hodnoty 65-85
  • Budeme se snažit zrychlit proces obnovení akreditace, ballot nemusí číst všichni členové ŘS
 6. Kluby
  • Udržitelnost a zvyšování počtu
   • Zvýšení podpory ze strany ADK (častější kontakt, komunikace s rodiči)
   • Na začátku roku budeme nabízet úvodní školení pro zájemce
  • Školení debatérů
   • Aktualizujeme formát a prezentace pro školitele
  • Školení učitelů
   • Budeme podávat žádost o akreditaci 2 DVPP školení učitelů
    • Rozvoj klíčových kompetencí metodou debaty – základní kurz
    • Rozvoj klíčových kompetencí metodou debaty – rozšiřující kurz
 7. Teze
  • Členská základna má zájem o více nepřipravených tezí
  • Jeden turnaj v každé jazykové větvi bude mít 1 připravenou a 3 nepřipravené
  • Pohárové turnaje mohou budou mít 1 připravenou a 3 nepřipravené teze
  • Už nebudeme dělat výběr ze 3 nepřipravených tezí
 8. Projekty
  • Projekt 0088
   • Blíží se druhá monitorovací zpráva
   • Připravujeme vydání učebnice
  • Projekt Základní školy
   • Metodika dokončena
   • Začátek oslovování základních škol a dobrovolníků
  • Projekt GEASA
   • Upgrading Global Education Across Subject Areas
   • Výstupy:
    • R1: Training modules for teachers and trainers (Jakub Hampl)
    • R2: Methodological manual (Jakub Szymsza)
    • R3: Toolkit for teachers and students on transdisciplinary approaches to current issues (taky)
    • R4: E-learning platform (Eva Pospíšilová)
   • Zapojení učitelů a využití ve školách
  • Projekt NGL
   • New Global Learning
   • Výstupy:
    • R1: Training modules for youth workers and trainers
    • R2: Youth worker toolkit on approaching contemporary issues
    • R3: E-learning platform for individuals and groups
   • Zapojení trenérů a využití v debatních klubech
  • EduFestival – prezentační stánek v rámci odpoledního programu
  • READYCON
   • Reklamní banner A5 v elektronické brožuře pro účastníky
   • Článek a reklamní banner v e-knize o budoucnosti práce
 9. Mezinárodní aktivity
  • IDEA
   • Letos pořádá WSDC
   • Youth Forum 2022 na přelomu srpna a září
  • WSDC
   • Letos opět online
   • 7.-18. srpna
   • Tým: Adam Černička, Tomáš Galnor, Nicolas Ivanov, Václav Kuboň, Vojtěch Pokorný
   • Trenér: Alexandr Carr
   • Rozhodčí: Anna Čámská, Richard Gracla, Filip Vrťo
   • Časoměřiči: různí debatéři
   • Technická podpora: Václav Soukup
  • PDS
   • Největší ročník: 84 týmů
   • Příští rok ideálně fyzicky
 10. Ostatní
  • Alumni program
   • Založíme FB skupinu, začneme pořádat srazy
  • Ambasador
   • Najdeme influencera, který by podporoval naši činnost a pomohl nám s medializací

Zápis z Valné hromady 2022

Asociace debatních klubů, z. s., IČ 69058041, se sídlem U Vinohradské nemocnice 2255/6, Vinohrady, 130 00 Praha 3 (dále jen „spolek“)

Svolavatel: představenstvo spolku, pozvánka ze dne 24. 2. 2022 rozeslána vedoucím debatních klubů 24. 2. 2022, týž den vyvěšena na web spolku.

Datum a místo konání: Hradec Králové, 26. 3. 2022 od 18:45 hod.

Přítomni delegáti a další členové spolku dle prezenčních listin, které jsou přílohou tohoto zápisu.

 1. Zahájení valné hromady: Přítomno 16 delegátů debatních klubů s 17 hlasy z celkem 23 klubů s 24 hlasy. Předsedkyně představenstva Hana Bušková spolku zahájila valnou hromadu a konstatovala její usnášeníschopnost. Zástupce KRK Josef Mezera konstatoval, že valná hromada byla řádně svolána.
 2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele: Předsedajícím byl zvolen Václav Soukup (zvolen aklamací). Zapisovatelem byl zvolen Dušan Hrabánek (zvolen aklamací). Ověřovatelkou byla zvolena Eva Pospíšilová (zvolena aklamací).
 3. Ustavena volební komise: Petr Kouba, Kamila Bejšovcová, Barbora Lacinová. Hlasování o schválení členů volební komise: Pro 16, proti 0, zdržel se 1.
 4. Schválení programu valné hromady: Předsedkyně představenstva konstatovala, že představenstvo neobdrželo návrhy na změnu programu. Hlasováno o programu podle pozvánky. Schváleno aklamací.
 5. Projednání a schválení výroční zprávy spolku za rok 2021: Výroční zprávu, včetně zprávy o hospodaření spolku, představil výkonný ředitel spolku Václav Soukup. Člen  KRK Josef Mezera konstatoval, že účetnictví spolku představuje pravdivý a přesný obraz hospodaření spolku v roce 2021 a doporučil Výroční zprávu Valné hromadě ke schválení.

Hlasování o Výroční zprávě: Pro 17, proti 0, zdržel se 0. Výroční zpráva schválena.

 • Zpráva o činnosti jmenovaných orgánů (výborů):

Zprávu o činnosti Ředitelství soutěží přednesla ředitelka soutěží Eva Pospíšilová.

Zprávu o činnosti zahraničního výboru přednesl vedoucí výboru Václav Soukup.

Zprávu o činnosti výboru pro teze přednesla členka výboru Barbora Lacinová.

 • Program činnosti a projekty na rok 2022: Představil Václav Soukup: Pokračování Debatní ligy, školení rozhodčích na podzim, účast na zahraničních akcích, mezinárodní turnaj Prague Debate Spring (online), projekt Active Citizens Fund, projekt Upgrading Global Education Accross Subject Areas, Skautská víkendová škola argumentace, Vzdělávací program pro děti a mládež MŠMT, spolupráce s muzei.  
 • Volba členů představenstva: Volí se 1 člen představenstva na čtyřleté funkční období a 1 na tříleté funkční období.

Kandidáti: Dennis Hennhofer, Branislav Fečko-Čegin, Šimon Podhajský. Kandidáti představili valné hromadě své programy (Šimon Podhajský a Branislav Fečko-Čegin v zastoupení Václavem Soukupem – plné moci přiloženy k zápisu).

Rozdáno 17 hlasovacích lístků.

Zvoleni: 14 hlasy Branislav Fečko-Čegin na 4 roky a 12 hlasy Dennis Hennhofer na 3 roky. Šimon Podhajský získal 8 hlasů a zvolen nebyl.

Valná hromada děkuje Haně Buškové a Prokopu Maršíkovi, jimž mandát člena představenstva skončil, za poctivý výkon funkce.   

 • Volba náhradníků představenstva: Volí se 2 náhradníci.

Kandidáti: Šimon Podhajský, Hana Bušková. Kandidáti představili valné hromadě své programy.

Rozdáno 17 hlasovacích lístků. Zvoleni jako první náhradník Šimon Podhajský s 9 hlasy a jako druhá náhradnice Hana Bušková s 8 hlasy.

 1. Volba členů KRK: Volí se 1 člen na 3 roky.

Kandidáti: Josef Mezera. Kandidát představil valné hromadě svůj program.

Rozdáno 17 hlasovacích lístků. Zvolen: 14 hlasy Josef Mezera na 3 roky.

 1. Volba náhradníků KRK: Volí se až 2 náhradníci.

Předsedající konstatoval, že se nepřihlásil žádný kandidát. Volba tedy odpadá.

 1. Diskuse

Bez návrhu.

 1. Usnesení valné hromady:

Valná hromada schválila Výroční zprávu spolku za rok 2021.

Valná hromada zvolila členy představenstva Branislava Fečka-Čegina na 4 roky a Dennise Hennhofera na 3 roky.

Valná hromada zvolila náhradníky představenstva Šimona Podhajského a Hanu Buškovou, a to v uvedeném pořadí.

Valná hromada zvolila členem kontrolní a revizní komise Josefa Mezeru na 3 roky.

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

 1. Ukončení Valné hromady: Valná hromada ukončena v 20:16 hod.

V průběhu jednání valné hromady nebyly vzneseny žádné protesty.

Zápis vyhotoven v Hradci Králové dne 26. 3. 2022.

Hana Bušková                                               Dušan Hrabánek                   Eva Pospíšilová

předsedkyně představenstva                      zapisovatel                            ověřovatelka