Podpořte nás


Debatní program Karla Poppera organizovaný v ČR Asociací debatních klubů splňuje vysoké požadavky obecné prospěšnosti: vychovává a vzdělává mládež v duchu ideálů otevřené společnosti, z hlediska celospolečenského je žádoucí institucí využívání volného času mládeže a k prevenci sociálně patogenních jevů nezletilých.

Akademická debata je unikátní způsobem rozvíjejícím schopnosti argumentace, rétoriky, sběru dat a jejich následnou analýzu, na které stávající vzdělávací systém České republiky neklade důraz a jenž jsou v současné době velmi žádané na trhu práce. Asociace debatních klubů, z.s. je neziskovým sdružením a peníze na svojí činnost získává z příspěvků svých členů. Přestože Asociace debatních klubů každý rok aktivně pracuje na získání financí z grantů státní struktury České republiky, tak výdaje spojené s účastí na akcích ADK jsou velkou finanční zátěží pro většinu členů. ADK je z tohoto důvodu částečně odkázána na finanční dary sponzorů. Sponzorům za jejich účast jsme velmi vděčni a můžeme jim nabídnout obratem propagaci a další služby.

ADK je součástí mezinárodního debatního programu a má kontakty na další debatní organizace po celém světě. Můžeme tedy nabídnout propagaci nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí. K tomu nejlépe slouží česká debatní reprezentace.

Účastníci ADK jsou ambiciozní a cílevědomí mladí lidé, odhodlaní pracovat na svém rozvoji. To dokazují svou účastí na debatních akcích v ČR i v zahraničí, stejně jako na programech s obdobným zaměřením. Díky debatnímu programu v angličtině se navíc jedná o mladé lidi s kvalitní znalostí cizích jazyků. Cílovou skupinou ADK jsou středoškolští studenti, v rámci programu ale participují i vysokoškolští studenti.

Formy možného sponzoringu

Regionální podpora

ADK se skládá v prvé řadě z klubů, vycházejících z regionální úrovně. Tyto součásti ADK mohou nabídnout v rámci svého působení a svých vlastních akcí především propagaci v rámci dané oblasti, města či kraje. To nabízí možnosti především pro regionální subjekty, které se chtějí zaměřit na sponzoring a svou propagaci v rámci určité lokality.

Sponzoring jednotlivých turnajů

ADK přivítá jednorázový sponzoring ligového či pohárového turnaje, který pořádá. Vaší firmě můžeme nabídnout především maximální propagaci v rámci daného turnaje; může se jednat například o propagaci Vaší firmy přímo na místě konání akce: Organizátoři akcí mohou po celou dobu konání akce nosit oděvy s logem sponzora apod. Stejně tak mohou být všem účastním akce distribuovány tištěné materiály Vaší firmy, popřípadě můžou být Vaše reklamní předměty mezi hlavními cenami turnaje či jako upomínkové dárky. V případě zájmu můžeme nabídnout prostor pro prezentaci Vaší firmy v rámci turnaje, stejně jako účast zástupců Vaší společnosti na zahajovací, či závěrečné ceremonii akce, kde může zástupce prezentovat Vaší firmu, popřípadě předat ceny účastníkům. Samozřejmostí je pak poděkování sponzorovi při závěrečné ceremonii akce a v tiskových zprávách o akci. V případě zájmu a domluvy může ADK nabídnout i pojmenování daného turnaje podle Vaší firmy ( např. ve formě „Turnaj firmy XY“, „O pohár XY“ apod. )

Sponzoring debatní ligy

Debatní liga v češtině i v angličtině je celoročním projektem, zahrnující pravidelně čtyři stálé třídenní turnaje a závěrečný finálový turnaj, její výhodou dlouhodobost a kontinuita propagace Vaší firmy. V rámci sponzoringu debatní ligy můžeme nabídnout obdobné výhody jako v rámci sponzoringu jednotlivých turnajů, přičemž tyto podmínky můžou platit po celé trvání ligy, včetně finálového turnaje a samotného finálového utkání, které představuje vrchol debatní sezony. V případě podporování celé ligy pak můžeme nabídnout nejen výše uvedené výhody, ale případně i zahrnutí jména Vaší firmy v názvu celé debatní ligy.

Sponzoring reprezentace

Nedílnou součástí debatního programu v České republice je i reprezentace České republiky v debatování. Debatní reprezentace ČR prezentuje ČR na mnoha zahraničních debatních akcích turnajích. Vrcholem těchto akcí je pak každoroční mistrovství světa ve formátu WSDC, což je nejdůležitější světová debatní akce. ADK přivítá jak jednorázový sponzoring pro účast národního týmu na určité zahraniční debatní akci, především pak na mistrovství světa, tak i generální podporu celé reprezentace.

Generální partnerství

ADK přivítá generálního partnera, který by převzal záštitu nad celým programem.
Generálnímu sponzorovi můžeme nabídnout jak propagaci v rámci akcí pořádaných v rámci debatního programu, tak výsostnou propagaci na stránkách Asociace a v materiálech Asociací vydávaných.

Další služby

ADK může sponzorům nabídnout firemní školení „efektivní argumentace“ vhodné pro management i další pracovníky. Školení může zefektivnit firemní komunikaci, učit technikám motivace pracovníků a zdokonalování technik prezentace. ADK může nabídnout pro tato školení kvalitní trenéry, mající zkušenosti s prezentací, argumentací a rétorikou.

Možnost odečitatelnosti z daní

Asociace debatních klubů je nevládní neziskovou organizací, která spadá do subjektů, kterým je možné poskytnout dar odečitatelný z daní v souladu se zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.(§ 15 odst. 1). Existuje tedy možnost odečtení hodnoty daru ze základu daně fyzické osoby v případě, že souhrnná hodnota darů za zdaňovací období přesáhne 2 % ze základu daně. Podporu ADK je ta možné nejen podpořit prospěšný a kvalitní program a získat výhody a služby spojené s tímto sponzoringem, ale také snížit si základ daně.