Asociace, Výnos

Výnos předsedkyně představenstva č. 1/2024 o jmenování členů výborů

Předsedkyně představenstva Asociace debatních klubů, z.s. (dále jen “spolek”) vydává podle článku 5.1.4 stanov spolku tento vnitřní předpis:

Článek 1

Předsedkyně představenstva odvolává všechny členy výboru pro teze.

Předsedkyně představenstva jmenuje:

členy a členkou výboru pro teze.

Článek 2

Předsedkyně představenstva odvolává všechny členy zahraničního výboru.

Předsedkyně představenstva jmenuje:

členy zahraničního výboru.

Předsedkyně představenstva pověřuje Václava Soukupa dočasným vedením zahraničního výboru.

Článek 3

Předsedkyně představenstva jmenuje:

členy a členkami výboru pro komunikaci.

Předsedkyně představenstva pověřuje Barboru Lacinovou dočasným vedením výboru pro komunikaci.

Článek 4

Předsedkyně představenstva jmenuje:

členy IT výboru.

Předsedkyně představenstva pověřuje Václava Soukupa dočasným vedením IT výboru.

Článek 5

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách spolku.

Barbora Lacinová

předsedkyně představenstva