O nás

Asociace debatních klubů, z.s. (Czech Debate Association) je nevládní neziskovou organizací, spolkem debatérů (dětí a mládeže), jejich učitelů, trenérů a rozhodčích. Již třicet let vzdělává v České republice děti, mládež a jejich pedagogy prostřednictvím celosvětově rozšířené metody soutěžního akademického debatování. Stěžejními programy organizace jsou Debatní liga a její anglická obdoba Debate League pro střední školy a soutěž Debatiáda pro základní školy.

Debata je unikátní vzdělávací metodou na pomezí formálního a neformálního vzdělávání. Pomáhá mladým lidem rozvíjet se v klíčových oblastech pro fungování v dnešní společnosti. Rozvíjí kritické myšlení, schopnost posuzovat kvalitu informací a rozpoznat důvěryhodný zdroj od nedůvěryhodného. Učí formulovat přesvědčivé argumenty podložené důkazy a příklady, naslouchat argumentaci druhých a reagovat na ni. Rozšiřuje znalosti a pomáhá utvářet si vlastní názory a postoje. Zbavuje trémy prezentovat svou práci před lidmi, podporuje týmovou práci a formulování vlastních myšlenek.

Cíle

Cílem činnosti ADK je zejména napomáhat aktivnímu sebevzdělávání v oblastech rozvoje klíčových kompetencí, podporovat rozvoj osobnosti dětí a mládeže, prohlubovat znalosti, rozvíjet sociální inteligenci, toleranci a pozitivní mezilidské vztahy.

Propagací metody debatování a jejím zaváděním do ŠVP chceme nabídnout alternativu ke standardním metodám vzdělávání v českých školách.