O debatování

Zjistěte co je to akademická debata a jak akademické debatování v České republice funguje.

Akademická debata je vzdělávací metodou, která formalizovanou diskusí o kontroverzních tématech rozvíjí schopnost kritického myšlení, vyhledávání informací, věcné argumentace, kultivovaného projevu a prohlubuje znalosti o debatované problematice. Debatování v cizích jazycích umožňuje uvést suché znalosti gramatiky ze školních hodin do praxe. Národní i mezinárodní soutěže v debatování jsou místem setkávání mládeže bez ohledu na původ či sociální status.

Debaty a soutěže v debatování se řídí psanými pravidly. Všem formám debatování je společný základní rámec, kterým je chápání debaty jako argumentačního duelu dvou (či více) týmů o dvou či třech řečnících, kteří se snaží obhájit platnost obhajoby zadané společensky kontroverzní teze. Řečníci týmů se střídají v obhajobě teze a kritice této obhajoby a vytváří tak “tep” kritické diskuse, která umožnuje podrobně prozkoumat debatovanou problematiku. Na závěr debaty vynese rozhodčí verdikt o vítězi.

V reálném životě mají soutěžní debaty předobraz ve společenské diskusi a představě, že rozumní lidé se spolu mohou přít o tom, co je dobré a co a jak by se mělo dělat. Soutěžní debatu lze také připodobnit soudnímu jednání, v němž jedna strana (žalobce) se snaží dokázat vinu obviněného, zatímco druhá strana (obhájce) se snaží argumenty žalobce vyvrátit. Nakonec soudce (“rozhodčí”) vynese verdikt. Obdobně probíhají i debaty soutěží Asociace debatních klubů, z.s.

Debatní liga (DL) a Debatní pohár (DP)

Tyto soutěže jsou nejstarší (od školního roku 1994/95) a z hlediska naplňování vzdělávacích a výchovných cílů nejvýznamnější aktivity ADK, z.s. Soutěže probíhají v českém a anglickém jazyce. Debatuje se podle pravidel debaty české varianty formy “Karl Popper” (KPDP).

Základním rozdílem mezi soutěžemi DP a DL je skutečnost, že v “lize” vítězí nejlépe debatující tým, v pohárech je to nejčastěji debatující tým. Protože z hlediska cílů programu se účast samotná hodnotí výše než případné dosažené vítězství, jsou pohárové debaty plnohodnotnou protiváhou Debatní ligy.

Turnaje Debatního poháru organizují regionálně jednotlivé debatní kluby nebo přímo ADK z.s. jako Open turnaje. Je právem organizátora zvolit si tezi, na kterou se bude debatovat. Stručně řečeno: v Debatních pohárech soutěží kdo chce, kdy chce, s kým chce a na jakou tezi chce. Debatéři se mohou v týmech volně střídat. Za účast v soutěži Debatní pohár si týmy (vítěz i poražený) přičítají body do Debatního poháru.

Do Debatního poháru se započítávají debaty, které proběhly ve formě Karl Popper nebo WSDC, jež byly rozhodnuty akreditovaným rozhodčím a řádně zapsány do aplikace Greybox. Na základě zapsaných debat sestavuje aplikace Greybox aktuální celostátní pořadí týmů (a jednotlivců). Na konci soutěže je tým s nejvyšším počtem bodů vyhlášen vítězem poháru.

V Debatní lize se debatuje na vyhlášené “oficiální” teze, na jejichž výběru se spolupodílí debatéři a jejich trenéři na začátku debatní sezóny. Teze vyhlašuje Ředitelství soutěží v termínech stanovených Soutěžním řádem. Týmy se poté proti sobě utkají na celostátních turnajích Debatní ligy. Je zvykem, že v DL debatéři vytváří stabilní týmy. Nejlepší týmy dlouhodobé “ligy” postupují do celostátního finále, kde se utkají o titul Mistra Debatní ligy.

Chcete se zapojit?

Napište nám!

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

Výsledky

  • Aktuální výsledky soutěží Debatní liga a Debate League, stějně jako aktuální výsledky soutěže Debatní pohár a Debate Cup naleznete zde.
  • Deska cti – vítězové soutěží ADK v českém a anglickém jazyce.