Debatiáda

Logo soutěže Debatiáda

Debatní program pro základní školy

Soutěž je určena žákům druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Jejich úkolem je v rámci pravidly řízené debaty nad kontroverzním tématem odhalit podstatný společenský problém a následně se pokusit představit jeho možné řešení. V debatě proti sobě stojí vždy dva dvoučlenné týmy. Ten, kterému se pomocí konstruktivní argumentace podaří lépe obhájit svá tvrzení, debatu vyhrává.

Témata

Cílem soutěže Debatiáda je mj. nabídnout prostor pro uvědomění a utváření si vlastního názoru na to, jak by svět měl vypadat. Snahou je nabídnout taková témata, tzv. teze, které budou svým obsahem účastníky zajímat. Proto se jich obvykle přímo týkají nebo vychází z témat, která jsou jim blízká. V debatě pak mají možnost ukázat, že svět či společnost by mohly být lepšími a lépe fungujícími. A i když nakonec v rámci strategie nebo přiřazené strany přímo svůj názor neobhajují, příprava na konkrétní téma jim pomáhá formovat ho. Teze jsou účastníkům soutěží oznamovány vždy s předstihem, aby se na debatu mohli dostatečně připravit.

Organizace soutěže

Soutěž je organizována způsobem 3 postupových kol: školních, regionálních a celorepublikového finále. Jednotlivá kola se uskuteční v těchto termínech:

 • Školní kolo: do 24. 3. 2023, registrace od 1. 2. 2023
 • Regionální kola: v období 1. 4. až 31. 5. 2023 (bude zohledněn termín přijímacích zkoušek)
 • Finálové kolo: červen 2023 (bude upřesněno)

Charakter regionálních kol upřesníme na základě toho, kolik škol se do soutěže zapojí. 

Pravidla školního kola

Soutěž je určena žákům druhého stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Žáci soutěží v jedné kategorii. 

Do soutěže se přihlašují dvoučlenné týmy. Každý tým si smí zvolit svůj název. 

Z každé školy mohou do regionálního kola postoupit 2 týmy. 

Pokud se již žák účastnil debatního programu ve formátu Karl Popper pro žáky středních škol, může se účastnit programu pro základní školy jen za předpokladu, že ještě nedosáhl počtu 10 IB bodů.

Doporučená témata: 
 • Výuka druhých cizích jazyků by se u nás ve škole/v České republice měla změnit. 
 • Stravování u nás ve škole/v českých školách by se mělo změnit. 
 • Způsob výuky u nás ve škole/v českých školách by se měl změnit. 
 • Děti by měly svůj volný čas trávit jinak. 
 • Prázdniny bychom měli trávit jinak. 
 • Česká republika by se měla lépe starat o zdraví svých občanů. 
 • Česká republika by měla omezit spotřebu nezdravých potravin. 
 • Vztah dětí a rodičů by se měl změnit. 
 • Sociální sítě by se měly změnit. 
 • Stát by měl lépe kontrolovat trh s alkoholem. 
 • Způsob přijímání žáků na střední školy by se měl změnit. 

Proč debatovat

Debatu by měl vyzkoušet každý, kdo má chuť naučit se něčemu novému, překonávat překážky a rozvíjet se. Debata učí:

 • získávat poznatky o aktuálních tématech, 
 • přesvědčivě formulovat názor a prezentovat jej,
 • argumentovat věcně a eticky,
 • třídit a tříbit vlastní myšlenky, 
 • mluvit před publikem bez trémy, 
 • hodnotit kvalitu informací a kriticky myslet,
 • nebo pracovat se zdroji, daty a statistikami.

Především ale debata motivuje pokládat si velké otázky a hledat na ně odpovědi. Teze nutí debatéry zaměřit se na otázky hodnot, které stojí v pozadí konfliktů prostupujících současnou společností. To vše značně přispívá k utváření jejich vlastních postojů.

Účast v soutěži

Své žáky přihlaste už do školního kola soutěže přes registrační systém greybox 2.0. Přes greybox bude probíhat také registrace do všech dalších postupových kol. Registrace do školního kola je možná od 1. 2. 2023. Pro registraci si v greyboxu vytvořte účet. Poté můžete školní kolo uspořádat. Jak na to a s čím vám můžeme pomoci, najdete v dokumentu Jak zorganizovat školní kolo soutěže Debatiáda

Stále vám také nabízíme možnost připravit pro vás přímo u vás ve škole workshop, kde vaše žáky seznámíme s debatováním v teorii i praxi. Workshop není pro účast v soutěži povinný, pokud o něj však máte zájem, kontaktujte nás. Společně se domluvíme, kdy u vás workshop uspořádáme.

Soutěžní dokumenty

Pro účastníky:

Pro rozhodčí: 

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na debatiada@debatovani.cz.

Více informací o projektu Debatní program pro žáky základních škol…

„Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“