Debatiáda

Logo soutěže Debatiáda

Debatní program pro základní školy

Soutěž je určena žákům druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Jejich úkolem je v rámci pravidly řízené debaty nad kontroverzním tématem odhalit podstatný společenský problém a následně se pokusit představit jeho možné řešení. V debatě proti sobě stojí vždy dva dvoučlenné týmy. Ten, kterému se pomocí konstruktivní argumentace podaří lépe obhájit svá tvrzení, debatu vyhrává.

Proč debatovat

Debatu by měl vyzkoušet každý, kdo má chuť naučit se něčemu novému, překonávat překážky a rozvíjet se. Debata učí:

 • získávat poznatky o aktuálních tématech, 
 • přesvědčivě formulovat názor a prezentovat jej,
 • argumentovat věcně a eticky,
 • třídit a tříbit vlastní myšlenky, 
 • mluvit před publikem bez trémy, 
 • hodnotit kvalitu informací a kriticky myslet,
 • nebo pracovat se zdroji, daty a statistikami.

Především ale debata motivuje pokládat si velké otázky a hledat na ně odpovědi. Teze nutí debatéry zaměřit se na otázky hodnot, které stojí v pozadí konfliktů prostupujících současnou společností. To vše značně přispívá k utváření jejich vlastních postojů.

Témata

Cílem soutěže Debatiáda je mj. nabídnout prostor pro uvědomění a utváření si vlastního názoru na to, jak by svět měl vypadat. Snahou je nabídnout taková témata, tzv. teze, které budou svým obsahem účastníky zajímat. Proto se jich obvykle přímo týkají nebo vychází z témat, která jsou jim blízká. V debatě pak mají možnost ukázat, že svět či společnost by mohly být lepšími a lépe fungujícími. A i když nakonec v rámci strategie nebo přiřazené strany přímo svůj názor neobhajují, příprava na konkrétní téma jim pomáhá formovat ho. Teze jsou účastníkům soutěží oznamovány vždy s předstihem, aby se na debatu mohli dostatečně připravit.

Organizace soutěže

Soutěž je organizována způsobem 3 postupových kol: školních, regionálních a celorepublikového finále. Školní kola jsou v tuto chvíli uzavřena a probíhají další postupová kola soutěže.
Z regionálního kola o 4 a 6 týmech postupují do finále dva týmy, z regionálních kol o 8 týmech, postupují 3 týmy.

Regionální kola

Termíny

Skupina A – 17. 5. 2023

 • ZŠ Bratří Čapků Příbram 
 • ScioŠkola Bubeneč (6. ScioŠkola Praha – základní škola, s.r.o 
 • ScioŠkola Nusle (4. SCIOŠKOLA PRAHA – ZÁKLADNÍ ŠKOLA S.R.O.)
 • ZŠ Mšeno, příspěvková organizace

Skupina B – 29. 5. 2023

 • Základní škola Pivoňka 
 • Základní škola Zdice
 • Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3

Skupina C – 19. 5. 2023

 • ZŠ a MŠ Děčín IV
 • ZŠ J. Vohradského Šluknov, okres Děčín
 • Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín 

Skupina D – 15. 5. 2023

 • ZŠ, ZUŠ a MŠ, Frýdlant
 • ZŠ a MŠ Josefa Gočára, Hradec Králové

Skupina E – 25. 5. 2023

 • ZŠ a MŠ Dolní Dunajovice
 • Gymnázium a ZUŠ Šlapanice, p. o
 • Gymnázium Jakuba Škody Přerov 
 • Katolické gymnázium Třebíč 

Skupina F – 10. 5. 2023

 • PORG Ostrava
 • ZŠ Hradec nad Moravicí
 • Gymnázium, Havířov – Podlesí, p.o.

Teze

Teze společná pro všechny skupiny: „Využívání umělé inteligence v naší společnosti by se měla změnit.” 

Teze pro skupinu A + E: „Česká republika by měla podporovat rozvoj řemesel.”

Teze pro skupinu C + D: „Česká republika by měla motivovat děti ke sportu.”

Teze pro skupinu B + F: „Způsob hodnocení v českých školách by se měl změnit.”

Finále

Finále Debatiády 2022/2023 se uskuteční 10. 6. 2023 na Arcibiskupském gymnáziu v Praze (Korunní 586, 120 00 Praha 2-Vinohrady). Zde najdete všechny informace o finálovém turnaji

Výsledky

Fotogalerie

Soutěžní dokumenty

Pro účastníky:

Pro rozhodčí: 

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na debatiada@debatovani.cz.

Více informací o projektu Debatní program pro žáky základních škol…

„Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“