Debatiáda

Debatní program pro základní školy

O soutěži

Soutěž je určena žákům druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. V debatě proti sobě stojí vždy dva dvoučlenné týmy. Žáci soutěží ve dvou věkových kategoriích, v I. kategorii žáci 6. a 7. třídy nebo primy a sekundy, ve II. kategorii žáci 8. a 9. třídy nebo tercie a kvarty.

Jejich úkolem je v pravidly řízené debatě nad předem zadaným tématem odhalit podstatný společenský problém a následně se pokusit představit jeho možné řešení. Ten, kterému se pomocí konstruktivní argumentace podaří lépe obhájit svá tvrzení, debatu vyhrává. 

Soutěž je organizována systémem postupových kol: školních, regionálních a celorepublikového finále.

Proč vyzkoušet Debatiádu?

Debatiádu by měl vyzkoušet každý, kdo má chuť naučit se něčemu novému, překonávat překážky a rozvíjet se. Soutěžící se učí:

Uspořádat si vlastní myšlenky

V důvěryhodných zdrojích vyhledávat informace o aktuálních tématech

Věcně a eticky argumentovat, argumenty podporovat příklady

Mluvit před publikem bez trémy

Aktivně naslouchat a reagovat na projev někoho jiného

Spolupracovat v týmu

Témata

Cílem soutěže Debatiáda je mimo jiné nabídnout prostor pro uvědomění a utváření si vlastního názoru na to, jak by měl svět vypadat. Snažíme se proto účastníkům Debatiády nabídnout taková témata, která jsou jim blízká, zajímají je a zároveň je motivují zajímat se o svět, ve kterém žijí.

Chcete se zapojit?

Napište nám!

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

„Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“