Začněte debatovat

Jste mladí lidé a chcete se naučit něco nového, překonávat překážky a rozvíjet se? Jste pedagogové a chcete pomocí debaty vzdělávat své žáky? Zapojte se!​

Jak se zapojit

Jsem žák střední školy a chci začít debatovat

Žákům středních škol jsou určeny naše soutěže Debatní liga a její obdoba Debate League v anglickém jazyce. Nejjednodušší způsob, jak se zapojit do debatního programu, je zúčastnit se školení pro debatéry, které se koná vždy na začátku školního roku (na přelomu září a října). Debatu si na něm v příjemné atmosféře vyzkoušíte v teorii i praxi, poznáte nové přátele a odjedete plně připraveni účastnit se debatních turnajů. 

Pokud jste školení nestihli, vůbec to nevadí. Rádi přijedeme, uspořádáme pro vás workshop a seznámíme vás s debatou přímo u vás ve škole. Podívejte se na naši nabídku workshopů a kontaktujte nás.

Žádné školení ale pro účast na našich soutěžích není povinné. Můžete rovnou vyrazit na kterýkoliv z našich turnajů v průběhu celé sezóny a vyzkoušet si soutěžní debatu rovnou v praxi. Přihlásit se můžete v týmu, ale také jako jednotlivci. Doporučujeme si předtím nastudovat pravidla debaty. Pomoci vám mohou i metodické materiály a e-learning na Portálu debatování. Na našem Youtube kanálu se také můžete podívat, jak soutěžní debata vypadá.

Jsem žák základní školy a chci začít debatovat

Žákům základních škol je určena soutěž Debatiáda. Je organizována formou postupových kol (školních, regionálních a celostátního finále). Domluvte se ve škole s někým ze svých vyučujících, aby se stal garantem Debatiády, pomohl vám se přihlásit a uspořádat školní kolo. 

Před začátkem soutěže také rádi přijedeme přímo k vám do školy a připravíme pro vás ukázkovou debatní lekci. Seznámíte se v ní se vším, co k debatě patří, a hlavně si ji v praxi zkusíte. Podívejte se společně s paní učitelkou nebo panem učitelem na naši nabídku a kontaktujte nás.

Jsem pedagog a chci debatou vzdělávat své žáky

Debata unikátním způsobem propojuje sféry formálního a neformálního vzdělávání. Můžete ji využívat jako výukovou metodu ve svých hodinách, ale také můžete ve škole založit debatní klub, vést žáky k systematickému dlouhodobému seberozvoji a třeba je i přihlásit na debatní soutěž. 

ADK nabízí dvě školení akreditovaná MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, kterých se můžete zúčastnit. Jeden běh školení se odehrává vždy na začátku školního roku (na přelomu září a října), o dalších termínech vždy informujeme na našich webových stránkách. Pokud se školení nemůžete zúčastnit, rádi připravíme kratší workshop přímo u vás ve škole – buď pro zájemce z řad pedagogů nebo pro vaše žáky. Podívejte se na naši nabídku a kontaktujte nás. 

V neposlední řadě vám může být nápomocná také učebnice Soutěžní rétorika a k ní náležící materiály.

Jsem vysokoškolák a chci se zapojit

I jako vysokoškoláci se můžete věnovat debatování. V ČR jsou momentálně aktivní dva debatní kluby, Debatní klub Univerzity Karlovy v Praze a Debatní klub Masarykovy univerzity v Brně.

Pokud byste se chtěli zapojit do debatního programu ADK jako rozhodčí, trenéři nebo dobrovolníci, kontaktujte nás na info@debatovani.cz.

Chcete se zapojit?

Napište nám!

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

Často kladené otázky