Debatní liga a Debate League

Debatní program pro střední školy

O soutěži

Obě soutěže jsou určeny žákům všech druhů středních škol. ADK organizuje středoškolskou soutěž v debatním formátu Karl Popper. V debatě proti sobě stojí dva tříčlenné týmy, kterým je předloženo společensky kontroverzní téma. Jeden tým má za úkol téma podpořit a druhý se snaží argumentaci protivníka vyvrátit. Úspěšnost řečníků posuzují akreditovaní rozhodčí a přesnou podobu debaty určují jasně daná pravidla. Debatní liga probíhá v českém jazyce, Debate League v anglickém.

Debatní liga i Debate League jsou organizovány systémem ligy. Každá sestává ze tří regionálních nebo celorepublikových kvalifikačních turnajů a finálového turnaje. Debatní turnaje trvají vždy od pátku do neděle a místa konání se střídají. Na každém kvalifikačním turnaji se koná pět kol debat.

Proč vyzkoušet Debatní ligu?

Debata znamená spoustu možností seberozvoje v oblastech klíčových pro studijní i pracovní život. Soutěžící se učí:

Získávat poznatky o aktuálních tématech

Pracovat se zdroji, daty a statistikami

Hodnotit kvalitu informací a kriticky myslet

Formulovat přesvědčivé, konstruktivní a podložené argumenty

Prezentovat svou práci před publikem bez trémy

Organizovat efektivně práci, bezprostředně logicky strukturovat svůj mluvený i psaný projev

Aktivně naslouchat a reagovat na projev někoho jiného

Pracovat v týmu

Využívat v praxi angličtinu a zlepšovat tak své vyjadřovací schopnosti

Témata

Na debatních turnajích se setkáte se dvěma typy témat, tzv. tezí. Připravené teze jsou oznamovány minimálně měsíc dopředu a týmy mají možnost si dopředu připravit argumentační linie. Nepřipravené teze jsou účastníkům oznamovány až na turnaji a ti pak mají hodinu na to, aby se připravili. K přípravě nesmí používat žádná elektronická zařízení, internet ani jiné materiály.

Témata debat se týkají zásadních aktuálních společenských otázek, pro které často ve školních lavicích nezbývá prostor. Například: 

Podívejte se na databázi všech debatovaných tezí.

Chcete se zapojit?

Napište nám!

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

Debatní pohár a Debate Cup

Na rozdíl od Debatní ligy se  v pohárech stává vítězem tým, který je v průběhu celého školního roku nejaktivnější, tedy účastní se nejvíce debat. Do pohárů jsou započítávány i debaty, které proběhnou na půdě debatních klubů, pokud odpovídají pravidlům. Protože z hlediska cílů programu se účast samotná hodnotí výše než případné dosažené vítězství, jsou pohárové debaty plnohodnotnou protiváhou Debatní ligy.

Turnaje Debatního poháru

Turnaje, které nejsou součástí Debatní ligy a Debate League organizuje nejen ADK (tzv. otevřené turnaje), ale své pohárové regionální miniturnaje organizují také jednotlivé debatní kluby. Na turnajích Debatního poháru je možné si debatování vyzkoušet bez tlaku dlouhodobé soutěže, a tak jsou vhodné například i pro začátečníky.

Mezinárodní debatování

ADK organizuje účast českých debatérů na mezinárodních debatních turnajích. Především vždy jednou za rok organizujeme turnaj Prague Debate Spring, kde si účastníci mohou vyzkoušet mezinárodní debatu s mnohem nižšími náklady a bez náročného cestování. Vydáváme se samozřejmě ale také do zahraničí. Nabídku mezinárodních turnajů zveřejňujeme na Portálu debatování.