Kontakt


Pro obecné dotazy a připomínky využijte e-mail:

info@debatovani.cz

Údaje o spolku

Asociace debatních klubů, z.s
U Vinohradské nemocnice 2255/6,
130 00 Praha 3

Tel.: +420 725 992 360

IČ: 69058041

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2100403113/2010
(transparentní účet)

Občanské sdružení registrováno MVČR dne 10. 2. 1999

Orgány spolku

Statutární a kontrolní orgán

Představenstvo spolku, predstavenstvo@debatovani.cz

Kontrolní a revizní komise (KRK), krk@debatovani.cz

Výkonný ředitel

Václav Soukup, vaclav.soukup@debatovani.cz

Ombudsman

Martina Dolečková, ombudsman@debatovani.cz

Další orgány a výbory:

Ředitelství souteží, rs@debatovani.cz

Zahraniční výbor, zahranici@debatovani.cz

Další prezentace ADK