Lidé

Funkce, pravomoce a odpovědnost jednotlivých orgánů ADK je dána Stanovami ADK. Nejvyšším orgánem ADK je valná hromada.

Volené orgány ADK

Představenstvo

Statutárním zástupcem ADK je představenstvo. To zastupuje organizaci navenek a je jejím odpovědným činitelem. Je voleno přímým hlasováním valné hromady ADK. Funkční období člena představenstva je čtyřleté.

Hana Bušková
Barbora Lacinová
Prokop Maršík
Jakub Neužil

Kontrolní a revizní komise

Rovněž voleni jsou členové kontrolní a revizní komise. Volí je valná hromada na funkční období tří let.

Josef Mezera
Josef Mezera
Jan Dragoun
Jan Dragoun
Bedřich Bluma
Bedřich Bluma

Jmenované orgány

Vedoucí

Václav Soukup
Václav Soukup

Výkonný ředitel je vedoucím zaměstnancem ADK, vede výkonný výbor, zastupuje ADK při klíčových jednáních a stará se o každodenní agendu asociace.

Martina Dolečková
Martina Dolečková

Debatní ombudsman má na starosti monitorování a sbírání podnětů, stížností a návrhů pro zlepšení situace v rámci debatních soutěží, které posoudí, pokusí se je vyřešit.

Eva Pospíšilová
Eva Pospíšilová

Ředitelka soutěží je vedoucí Ředitelství soutěží, které zejména jako jediné smí měnit pravidla debaty, soutěžní a akreditační řád a vyhlašuje teze.

Složení

Ředitelství soutěží:

 • Eva Pospíšilová (vedoucí)
 • Kateřina Adámková
 • Adam Born
 • Dušan Hrabánek
 • Jakub Szymsza
 • Filip Vrťo

Výkonný výbor

 • Václav Soukup (vedoucí)
 • Adam Born
 • Hana Bušková
 • Barbora Lacinová
 • Prokop Maršík
 • Jakub Neužil
 • Zbyněk Piech
 • Judita Zelbová

Výbor pro teze

 • Anna Čámská (vedoucí)
 • Jakub Hampl
 • David Huml
 • Barbora Lacinová
 • Josef Mezera

Zahraniční výbor:

 • Václav Soukup (vedoucí)
 • Kateřina Adámková
 • Bedřich Bluma
 • James Alexandr Carr
 • Anna Čámská
 • Richard Gracla

Historie vývoje orgánů ADK od VH 2005 – dokument .xls