Lidé

Seznamte se s lidmi, kteří stojí za rozvojem debatování v České republice

Funkce, pravomoce a odpovědnost jednotlivých orgánů ADK je dána Stanovami ADK. Nejvyšším orgánem ADK je valná hromada.

Představenstvo

Předsedkyně - Barbora Lacinová

Branislav Fečko

Dennis Hennhofer

Šimon Podhajský

Statutárním zástupcem ADK je představenstvo. To zastupuje organizaci navenek a je jejím odpovědným činitelem. Je voleno přímým hlasováním valné hromady ADK. Funkční období člena představenstva je čtyřleté.

Kontrolní a revizní komise

Vedoucí - Bedřich Bluma

Jan Dragoun

Josef Mezera

Rovněž voleni jsou členové kontrolní a revizní komise. Volí je valná hromada na funkční období tří let.

Jmenované orgány

Výkonný ředitel

Václav Soukup

Václav je vedoucím zaměstnancem ADK, vede výkonný výbor, zastupuje ADK při klíčových jednáních a stará se o každodenní agendu asociace.

Ředitelka soutěží

Eva Pospíšilová

Eva je vedoucí Ředitelství soutěží, které zejména jako jediné smí měnit pravidla debaty, soutěžní a akreditační řád a vyhlašuje teze.

Ombudsmanka

Radka Pudilová

Orgány spolku

Ředitelství soutěží

Eva Pospíšilová
Kateřina Adámková
Dušan Hrabánek
Barbora Lacinová
Šimon Podhajský
Filip Vrťo

Výbor pro teze

Anna Čámská
Tomáš Galnor
Jan Hlaváček
Timofej Kožuchov
Filip Vrťo
Martin Vukičević
Anna Zegzulková

Výbor pro komunikaci

Barbora Lacinová
Markéta Ambrozková
Adam Born
Kristýna Bulvasová
Doubravka Lexmanová
Anežka Navrátilová
Nga Thi Nguyen
Zbyněk Piech
Matěj Piller

Ombudsmanský tým

Radka Pudilová

Zahraniční výbor

Václav Soukup
Kateřina Adámková
Bedřich Bluma
Alexandr Carr
Anna Čámská
Richard Gracla
Petr Pospíšil

Podpora klubů

Nga Thi Nguyen
Doubravka Lexmanová