Projekty

Naším hlavním projektem je organizace následujícíh debatních soutěží v ČR:

  • Debatní liga v českém a anglickém (Debate League) jazyce
  • Debatní pohár v českém a anglickém (Debate Cup) jazyce
  • Prague Debate Spring

Dále zajišťujeme pro školy i jiné subjekty debatní školení a workshopy.

Důležitou součástí našich činností je také mezinárodní reprezentace, studenti, kteří se účastní debatního programu tak mohou cestovat na debatní soutěže po celém světě a rozšiřovat si tak nejen rétorické a argumentační obzory.

V současné době probíhá velký projekt na podporu rozvoje středoškolského debatování v ČR za podpory Nadace OSF.