Asociace, Debatní liga

Termíny akcí sezóny 2019/2020

Přehled akcí pro následující – jubilejní – 25. debatní sezónu


Podzimní část

Jarní část

V případě kolize s mezinárodními turnaji či jinými akcemi se termíny mohou změnit.