Termíny akcí sezóny 2019/2020

Přehled akcí pro následující – jubilejní – 25. debatní sezónu


Podzimní část

Jarní část

  • 14.-16. února 2020 – druhý turnaj XXV. ročníku Debate League
  • 13.-15. března 2020 – třetí turnaj XXV. ročníku Debatní ligy a Debate League
  • 24.-27. dubna 2020 – finálový turnaj XXV. ročníku Debatní ligy a Debate League

V případě kolize s mezinárodními turnaji či jinými akcemi se termíny mohou změnit.