Debatní liga

Společný turnaj XXV. ročníku Debatní ligy a Debate League

Pozvánka na český a anglický turnaj Němcová? V Nymburce!, který proběhne 13.–15. března 2020 v Nymburce.


Němcová? V Nymburce!

13.–15. březen 2020, Nymburk

Místo konání

Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce, Komenského 779, Nymburk

Stravování bude zajištěno formou sobotní snídaně, oběda a večeře formou bagety. Požadavky na vegetariánskou stravu hlaste v přihlášce. Ostatní stravu si obstarají účastníci sami.

Ubytování

Ubytováni je zajištěno na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Nymburk, V Kolonii 1804.

Debaty

V rámci pěti kol proběhnou dvě debaty na oficiální tezi,

Česká republika by měla bojovat proti populismu (P).

The Czech Republic should combat populism (P).

dvě debaty na tezi z okruhu Čtenářský deník,

Otčenáškova kniha Romeo, Julie a tma by neměla být povinnou četbou na českých školách.

Romeo, Juliet and Darkness by Jan Otčenášek should not be on required reading list at Czech schools.

a jedna debata na nepřipravené teze.

Upozorňujeme, že teze o populismu je plánová. Jak debatovat na plánovou tezi, lze zjistit v 10. kapitole Metodiky.

Nepřipravená teze bude losována za přítomnosti obou týmů nalosovaných k debatě. Pověřený rozhodčí losem určí, který z týmů si vybere jednu ze tří tezí určených Ředitelstvím soutěží. Na výběr má tým jednu minutu. Poté si druhý tým během 30 sekund vybere stranu. Nedostaví-li se tým k losování včas, vybírá si tezi i stranu tým, který se k losu včas dostavil.

Program

pátek
od 16.00 Možnost ubytování
18.00 Zahájení turnaje
18.30 První kolo debat (populismus)
20.00 Ukončení programu (uzavření školy, přesun na ubytování)

sobota
8.00 Společná snídaně na škole
9.00 Druhé kolo debat (populismus)
11.00 Třetí kolo debat (čtenářský deník)
13.00 Oběd na ubytování
14.00 Debatní kavárna před valnou hromadou pro trenéry, rozhodčí a dozor
15.30 Zadání nepřipravené teze
16.30 Čtvrté kolo debat (nepřipravená teze)
19.00 Večeře – obložená bageta ve škole

19.00 Workshop pro debatéry a rozhodčí: Worlds Schools’ format
19.30 Valná hromada – prezence

Prosíme všechny účastníky a delegáty valné hromady, aby přišli co nejdříve a valná hromada mohla začít v plánovaný čas.

20.00 Valná hromada – zahájení

neděle
8.30 Páté kolo debat (čtenářský deník)
11.00 Vyhlášení výsledků turnaje a postupujících do finále
11.40 Ukončení turnaje

Platby za pobyt na turnaji

Platby jsou diferenciované podle termínu platby a členství v ADK (členský příspěvek ve výši 50 Kč na školní rok 2019/20 je možno zaplatit také až na turnaji):

Členové ADK

  • 200 Kč jako startovné
  • 550 Kč za ubytování

Nečlenové ADK

  • 1 000,- Kč bez ohledu na ubytování

Poplatek se nevybírá za rozhodčí a pedagogický dozor. Připomínáme, že každý klub může mít s sebou jen jednu osobu v pozici pedagogického dozoru podle výnosu prezidenta ADK č. 1/2018.

Celou platbu uhraďte do pátku 6. března 2020  na účet číslo 2100403113/2010 vedený u Fio banky. Při platbě do 28. února 2020 sleva 150 Kč z poplatků za pobyt (tedy 200 Kč + 400 Kč). Při pozdní platbě, platbě na místě či příjezdu bez přihlášení bude účtováno penále 200 Kč navíc.

V případě, že debatér nedorazí na turnaj nebo bude odhlášen po 6. březnu 2020, uhradí stornopoplatek podle výnosu prezidenta ADK č. 5/2017.

Přihlášky do ADK

Připomínáme povinnost všech účastníků předložit své přihlášky do ADK a v případě účastníků mladších 18 let také prohlášení zákonného zástupce. Bez těchto dokumentů není účast na turnaji možná! Podrobnosti o přihláškách najdete v tomto článku.

Kontakt na organizátory

Své dotazy posílejte na adresu horynova@gym-nymburk.cz. V urgentních případech je k dispozici mobilní telefon +420 739 081 980 (Gabriela Knytlová).

Těší se na vás organizátorka Gabriela Knytlová a parta nymburských debatérů!