Debatní liga, Dokumenty, Ředitelství soutěží

Soutěžní dokumenty pro sezónu 2019/2020

Ředitelství soutěží uveřejňuje soutěžní dokumenty pro sezonu 2019-2020.


Podstatné změny oproti minulé sezoně jsou následující:

Počet kvalifikačních turnajů

Počet kvalifikačních turnajů se snižuje na 3 v každém jazyce, z toho první dva turnaje sezony budou (stejně jako vloni) rozdělené podle jazyků a poslední třetí turnaj bude pro oba jazyky společný. I nadále je potřeba, aby tým pro kvalifikaci do finálového turnaje absolvoval alespoň 7 debat; je tedy třeba jet na 2 ze tří turnajů v daném jazyce. Zachován zůstává i systém tezí s tím, že na druhém anglickém turnaji (v únoru 2020) se bude debatovat již na “jarní” teze. Ke změně jsme byli nuceni přistoupit z toho důvodu, že v loňské sezoně bylo turnajů tolik, že rozhodčí nezvládali všechny objet, což mělo za následek nedostatek rozhodčích. Klubům, které chtějí debatovat více, nabízíme možnost debatovat v druhém jazyce, uspořádat turnaj Debatního poháru, nebo si vybrat z nabídky mezinárodních turnajů. 

Práce s důkazy

V posledních sezónách se projevuje neblahá snaha týmů ulehčit si práci falšováním důkazů (častější než vymýšlení falešných důkazů je úmyslné překrucování jejich obsahu). Ředitelství soutěží nehodlá nadále takovou praxi tolerovat, a proto:

  1. upozorňuje týmy, jejich kouče i rozhodčí, že falšování důkazů je nekorektní a nečestná argumentace, která představuje vážné porušení Etického kodexu. Rozhodčí mají právo vyžádat si v takovém případě od týmu příslušný důkaz a nebude-li jim předložen, nebo bude-li zjevně překroucen, budou debatu bez dalšího kontumovat pro porušení Etického kodexu. Takový postup lze použít (a měl by být použit) i v případě, kdy zfalšovaný důkaz neměl vliv na výsledek debaty. Podvádění nebude nadále tolerováno!
  2. doplňuje do pravidel právo protistrany navrhnout rozhodčím ihned po skončení debaty, aby si vyžádali určitý důkaz, který byl v debatě citován. Rozhodčí tomuto návrhu vyhoví, nejde-li o obecně známou skutečnost, nebo o zjevně pravdivý důkaz.

Obnovování akreditací

Zjednodušuje se obnovování akreditací rozhodčích, kterým akreditace propadla. Ti rozhodčí, kterým zůstala podmíněná akreditace, nebudou muset znovu psát test. K obnovení akreditace postačí rozhodnout debatu pod dohledem metodika ŘS. K obnovení úplně propadlé akreditace nebude třeba opakovat školení. Postačí složit test a rozhodnout debatu jako “shadow judge” pod dozorem metodika ŘS.

Aktualizované verze soutěžních dokumentů:

ŘS přeje všem týmům mnoho úspěchů v nové sezóně, rozhodčím dobré debaty a všem hodně příjemných okamžiků s debatou a nových poznatků!