Debatní liga, Ředitelství soutěží

Teze a hlasování o okruzích XXV. ročníku Debatní ligy

Hlasujte pro okruhy tezí Debatní ligy a ovlivněte tak témata, o kterých budeme debatovat!


Pro XXV. ročník Debatní ligy Ředitelství soutěží vyhlašuje následující připravené teze:

Podzimní část

Měli bychom zavést 100% dědickou daň.

A 100 % inheritance tax should be introduced.

Jarní část

Česká republika by měla bojovat proti populismu. (P)

The Czech Republic should combat populism. (P)

Ředitelství soutěží děkuje všem, kteří zaslali své návrhy na teze pro letošní ročník. Ocenili jsme každého navrhovatele IB bodem. Vaše návrhy byly použity jako inspirativní zdroje pro konečné teze a okruhy, případně pro nepřipravené teze pro turnaje následující sezóny.

Okruhy, ze kterých Ředitelství soutěží vybere další teze pro jednotlivé turnaje, budou i nadále určeny hlasováním členské základny.

Kdo může hlasovat?

Každý, kdo je členem ADK, či se stane členem do uzávěrky hlasování. Pokud ještě nejste členem ADK, vyplňte ve formuláři svůj email a my vás kontaktujeme. Prosíme, aby každý hlasoval pouze jednou! Duplicitní hlasy nemilosrdně škrtneme.

Jak hlasování probíhá?

Hlasovat o tezích a okruzích můžete v online formuláři, a to nejpozději do 31. srpna 2019 24:00. Každý člen ADK má možnost hlasovat pro 2 okruhy. Následně budou hlasy sečteny a výsledky vyhlášeny.

Proč hlasovat?

Máte možnost ovlivnit, jak bude vypadat příští sezóna a vybrat si, která témata vás osobně nejvíce zajímají či na kterých se nejvíce naučíte.

Okruhy k hlasování

  • Evropská unie. Evropská integrace je na světě už přes 60 let. A stále se řeší, jak by měla vypadat. Má se Evropská unie přibližovat federaci, nebo spíš volnému uskupení členských států? A jak se má zachovat v konkrétních otázkách – přijímání uprchlíků, klimatická změna, vztahy s ostatními velmocemi…?
  • Duševní vlastnictví. Na jedné straně ochrana duševního vlastnictví podporuje pokrok, na druhé straně zajišťuje velké příjmy bohatým a chudým ztěžuje přístup k moderním lékům nebo technologiím. Mají být pod patentovou ochranou např. léky na HIV, nebo technologie chránící životní prostředí? A jak zajistit ochranu práv umělců, nebo třeba autorů novinových článků v době internetu? 
  • Právo a pořádek. Boj s kriminalitou je věčný. Nelze ho vyhrát, ale je nutné ho co nejefektivněji vést. Otázka je, jak? Má být trestní politika co nejpřísnější, aby odstrašila potenciální zločince? Nebo by měla mít policie větší pravomoci? Jak zařídit, aby propuštění vězni opět nepáchali trestnou činnost? Jak bojovat proti korupci nebo kriminalitě na internetu?
  • Menšiny. Národnostní, etnické, sexuální, zdravotně postižení. Většina se na ně někdy dívá skrz prsty, jindy má pocit, že se jim pomáhá až moc. Jak zajistit, aby se lidem z menšin dostalo stejného zacházení? Mají mít členové menšin snazší přístup ke vzdělání, pracovním místům, zastoupení v parlamentu?
  • Čtenářský deník. Dnešní mládež prý nečte. Uvidíme, jak jsou na tom debatéři (a rozhodčí). Měsíc před turnajem označíme dílo světové literatury, ze kterého budou teze turnaje vycházet. Kdo nečetl, nevyhraje.

Odkaz na formulář