Debatní liga

První turnaj XXV. ročníku Debatní ligy

Pozvánka na první turnaj XXV. ročníku Debatní ligy, který proběhne 18.-20. října 2019 v Hradci Králové.

Pozor! Změna programu!


Hradecká Čtyřicítka

18.-20. říjen 2019, Hradec Králové

Místo konání

Gymnázium J. K. Tyla, Tylovo nábř. 682/12, 500 02 Hradec Králové.

Stravování bude zajištěno formou sobotního oběda a večeře ve škole.

Ubytování

Ubytováni je zajištěno v Domově mládeže, Hradecká 1204/5, 500 03 Hradec Králové.

Debaty

V rámci pěti kol proběhnou dvě debaty na oficiální tezi,

Měli bychom zavést 100% dědickou daň.

dvě debaty na tezi z okruhu Menšiny,

Pozitivní diskriminace je vhodným způsobem, jak řešit problémy menšin.

a jedna debata na nepřipravené teze.

Nepřipravené teze budou losovány za přítomnosti obou týmů nalosovaných k debatě. Pověřený rozhodčí losem určí, který z týmů si vybere jednu ze tří tezí určených Ředitelstvím soutěží. Na výběr má tým jednu minutu. Poté si druhý tým během 30 sekund vybere stranu. Nedostaví-li se tým k losování včas, vybírá si tezi i stranu tým, který se k losu včas dostavil.

Jedete poprvé na debatní akci? Podívejte se jak se na ni připravit a nic nezapomenout zde.

Program

pátek
od 16.30 Možnost ubytování
18.30 Zahájení XXIV. ročníku Debatní ligy ve škole
18.30 Metodické okénko pro debatéry / Setkání rozhodčích

sobota
8.30 První kolo debat (dědická daň)
10.30 Druhé kolo debat (dědická daň)
12.00 Oběd
13.30 Třetí kolo debat (pozitivní diskriminace)
15.30 Čtvrté kolo debat (pozitivní diskriminace)
18.00 Večeře
19.00 Společný večerní program

neděle
8.30 Losování nepřipravené teze
9.30 Páté kolo debat (nepřipravená teze)
11.30 Vyhlášení výsledků turnaje
12.00 Ukončení turnaje

Přihlášky

Přihlášky odesílejte prostřednictvím registračního systému do pátku 11. října 2019 do 14:00.

Jak se zaregistrovat na debatní turnaj? Tento návod Vám pomůže.

Platby za pobyt na turnaji

Platby jsou diferenciované podle termínu platby a členství v ADK (členský příspěvek ve výši 50 Kč na školní rok 2019/20 bude přičten k platbě turnaje):

Členové ADK

  • 200 Kč jako startovné
  • 550 Kč za ubytování

Nečlenové ADK

  • 1 000,- Kč bez ohledu na ubytování

Poplatek se nevybírá za rozhodčí a pedagogický dozor. Připomínáme, že každý klub může mít s sebou jen jednu osobu v pozici pedagogického dozoru podle výnosu prezidenta ADK č. 1/2018.

Celou platbu uhraďte do pátku 11. října 2019  na účet číslo 2100403113/2010 vedený u Fio banky. Při platbě do 4. října 2019 sleva 150 Kč z poplatků za pobyt (tedy 200 Kč + 400 Kč). Při pozdní platbě, platbě na místě či příjezdu bez přihlášení bude účtováno penále 200 Kč navíc.

V případě, že debatér nedorazí na turnaj nebo bude odhlášen po 11. říjnu 2019, uhradí stornopoplatek podle výnosu prezidenta ADK č. 5/2017.

Přihlášky do ADK

Připomínáme povinnost všech účastníků předložit své přihlášky do ADK a v případě účastníků mladších 18 let také prohlášení zákonného zástupce. Bez těchto dokumentů není účast na turnaji možná! Podrobnosti o přihláškách najdete v tomto článku.

Kontakt na organizátory

Své dotazy posílejte na adresu zbynek.piech@debatovani.cz. V urgentních případech je k dispozici mobilní telefon +420 608 731 553 (Zbyněk Piech).

Těší se na vás organizátoři Zbyněk Piech a Tomáš Kotler!

Spolufinancováno v rámci programu Evropské unie "Evropa pro občany"
Spolufinancováno v rámci programu Evropské unie „Evropa pro občany“