Debatní liga

Druhý turnaj XXV. ročníku Debatní ligy

Pozvánka na druhý turnaj XXV. ročníku Debatní ligy, který proběhne 6.-8. prosince 2019 v Ostravě.

úvodní obrázek

Druhý turnaj XXV. ročníku Debatní ligy

6.–8. prosince 2019, Ostrava

Místo konání

Gymnázium Hello Ostrava Poruba, Čs. exilu 491/23

Stravování bude zajištěno formou sobotního oběda a večeře. Požadavky na vegetariánskou stravu hlaste v přihlášce. Ostatní stravu si obstarají účastníci sami.

Ubytování

Ubytováni je zajištěno na hostelu Moravia, Nádražní 512/172, 702 00 Ostrava.

Debaty

V rámci pěti kol proběhnou dvě debaty na oficiální tezi,

Měli bychom zavést 100% dědickou daň.

dvě debaty na nepřipravené teze z okruhu Menšiny,

a jedna debata na nepřipravené teze s možností výběru.

Nepřipravená teze s možností výběru bude losována za přítomnosti obou týmů nalosovaných k debatě. Pověřený rozhodčí losem určí, který z týmů si vybere jednu ze tří tezí určených Ředitelstvím soutěží. Na výběr má tým jednu minutu. Poté si druhý tým během 30 sekund vybere stranu. Nedostaví-li se tým k losování včas, vybírá si tezi i stranu tým, který se k losu včas dostavil.

Na turnaji se v rámci nepřipravených tezí mohou objevit i teze plánové – jak je správně debatovat naleznete v metodice na stranách 46-49.

Program

pátek
od 16.00 Možnost ubytování
18.30 Zahájení turnaje
19.00 První kolo debat (dědická daň)

sobota
9.00 Zadání nepřipravené teze
10.00 Druhé kolo debat
12.00 Oběd
13.30 Zadání nepřipravené teze
14.30 Třetí kolo debat
16.30 Čtvrté kolo debat (dědická daň)
18.30 Večeře
20.00 Večerní program – prohlídka Dolní oblasti Vítkovice

neděle
8.30 Zadání nepřipravené teze
9.30 Páté kolo debat
11.30 Vyhlášení výsledků turnaje
11.45 Ukončení turnaje

Přihlášky

Přihlášky odesílejte prostřednictvím registračního systému do pátku 29. listopadu 2019 do 14:00.

Platby za pobyt na turnaji

Platby jsou diferenciované podle termínu platby a členství v ADK (členský příspěvek ve výši 50 Kč na školní rok 2018/19 je možno zaplatit také až na turnaji):

Členové ADK

  • 200 Kč jako startovné
  • 550 Kč za ubytování

Nečlenové ADK

  • 1 000,- Kč bez ohledu na ubytování

Poplatek se nevybírá za rozhodčí a pedagogický dozor. Připomínáme, že každý klub může mít s sebou jen jednu osobu v pozici pedagogického dozoru podle výnosu prezidenta ADK č. 1/2018.

Celou platbu uhraďte do pátku 29. listopadu 2019  na účet číslo 2100403113/2010 vedený u Fio banky a uveďte variabilní symbol podle faktury. Při platbě do 22. listopadu 2019 sleva 150 Kč z poplatků za pobyt (tedy 200 Kč + 400 Kč). Při pozdní platbě, platbě na místě či příjezdu bez přihlášení bude účtováno penále 200 Kč navíc.

V případě, že debatér nedorazí na turnaj nebo bude odhlášen po 29. listopadu 2019, uhradí stornopoplatek podle výnosu prezidenta ADK č. 5/2017.

Přihlášky do ADK

Připomínáme povinnost všech účastníků předložit své přihlášky do ADK a v případě účastníků mladších 18 let také prohlášení zákonného zástupce. Bez těchto dokumentů není účast na turnaji možná! Podrobnosti o přihláškách najdete v tomto článku.

Kontakt na organizátory

Své dotazy posílejte na adresu info@debatovani.cz. V urgentních případech je k dispozici mobilní telefon +420 725 992 360 (Václav Soukup).

Těší se na vás organizátoři Václav Soukup a Dennis Hennhofer!