První turnaj XXV. ročníku Debate League

Pozvánka na první turnaj XXV. ročníku Debate League, který proběhne 8.-10. listopadu 2019 v Prostějově.


Vítéte na Hané!

8. – 10. listopadu 2019, Prostějov

Místo konání

Cyrilometodějské gymnázium, Komenského 1592/17, 796 01 Prostějov.

Stravování bude zajištěno formou sobotního oběda a večeře v restauraci.

Ubytování

Ubytování je zajištěno v Domově mládeže, Palečkova 268/1, 796 01 Prostějov, (vstup z ulice Pod Kosířem 268/23).

V neděli je třeba vyklidit pokoj nejpozději v 9.30, tj. ještě před debatou!

Debaty

V rámci pěti kol proběhnou dvě debaty na oficiální tezi,

A 100 % inheritance tax should be introduced.

dvě debaty na tezi z okruhu Minorities,

Independent Kurdistan should be established.

a jedna debata na nepřipravené teze.

Nepřipravené teze budou losovány za přítomnosti obou týmů nalosovaných k debatě. Pověřený rozhodčí losem určí, který z týmů si vybere jednu ze tří tezí určených Ředitelstvím soutěží. Na výběr má tým jednu minutu. Poté si druhý tým během 30 sekund vybere stranu. Nedostaví-li se tým k losování včas, vybírá si tezi i stranu tým, který se k losu včas dostavil.

Jedete poprvé na debatní akci? Podívejte se jak se na ni připravit a nic nezapomenout zde.

pátek
od 16.30 Možnost ubytování
18.00 Zahájení turnaje ve škole
18.30 První kolo debat (inheritance tax)

sobota
9.00 Druhé kolo debat (inheritance tax)
11.00 Třetí kolo debat (Kurdistan)
13.00 Oběd
15.00 Zadání nepřipravené teze
16.00 Čtvrté kolo debat (impromptu)
18.00 Večeře
19.30 Společný večerní program

neděle
9.00 Páté kolo debat (Kurdistan)
11.15 Vyhlášení výsledků turnaje
12.40 Ukončení turnaje

Přihlášky

Přihlášky odesílejte prostřednictvím registračního systému do pátku 1. listopadu 2019 do 14:00.

Jak se zaregistrovat na debatní turnaj? Tento návod Vám pomůže.

Platby za pobyt na turnaji

Platby jsou diferenciované podle termínu platby a členství v ADK (členský příspěvek ve výši 50 Kč na školní rok 2019/20 bude přičten k platbě turnaje):

Členové ADK

  • 200 Kč jako startovné
  • 550 Kč za ubytování

Nečlenové ADK

  • 1 000,- Kč bez ohledu na ubytování

Poplatek se nevybírá za rozhodčí a pedagogický dozor. Připomínáme, že každý klub může mít s sebou jen jednu osobu v pozici pedagogického dozoru podle výnosu prezidenta ADK č. 1/2018.

Celou platbu uhraďte do pátku 1. listopadu 2019  na účet číslo 2100403113/2010 vedený u Fio banky. Při platbě do 25. října 2019 sleva 150 Kč z poplatků za pobyt (tedy 200 Kč + 400 Kč). Při pozdní platbě, platbě na místě či příjezdu bez přihlášení bude účtováno penále 200 Kč navíc.

V případě, že debatér nedorazí na turnaj nebo bude odhlášen po 1. listopadu 2019, uhradí stornopoplatek podle výnosu prezidenta ADK č. 5/2017.

Přihlášky do ADK

Připomínáme povinnost všech účastníků předložit své přihlášky do ADK a v případě účastníků mladších 18 let také prohlášení zákonného zástupce. Bez těchto dokumentů není účast na turnaji možná! Podrobnosti o přihláškách najdete v tomto článku.

Kontakt na organizátory

Své dotazy posílejte na adresu debatovani@milujeme.eu. V urgentních případech je k dispozici mobilní telefon +420 733 715 778 (Ladislav Burgr).

Těší se na vás organizátoři Adam Karásek, Jakub Szymsza a Ladislav Burgr!