Přihláška do ADK

Návod k registraci jednotlivce i debatního klubu.


Případné dotazy směřujte na email info@debatovani.cz.

Přihláška jednotlivce

  1. Stáhněte si formulář přihlášky a vyplňte ho elektronicky či ručně.
  2. Zájemci o členství mladší 18 let musí k přihlášce přiložit prohlášení podepsané zákonným zástupcem. Bez tohoto dokumentu nebude debatérovi umožněno se dané akce zúčastnit.
  3. Papírovou verzi podepište a buď zašlete poštou na adresu Asociace debatních klubů, U Vinohradské nemocnice 2255/6, 130 00 Praha 3, nebo ji doručte osobně na nejbližší akci, které se zúčastníte.
  4. Členský příspěvek ve výši 50 Kč vám bude zaúčtován při přihlášení na první akci v daném školním roce.
  5. Podání přihlášky je možné kdykoliv v průběhu celého roku.

Registrace debatního klubu

  1. Stáhněte si přihlášku debatního klubu při škole či jiné instituci nebo přihlášku samostatného debatního klubu a vyplňte ji elektronicky či ručně.
  2. Papírovou verzi podepište a nechte podepsat i osobou oprávněnou zastupovat školu či jinou instituci.
  3. Přiložte přihlášky jednotlivých členů debatního klubu, pokud ještě nejsou členy ADK.
  4. Dokumenty buď zašlete poštou na adresu Asociace debatních klubů, U Vinohradské nemocnice 2255/6, 130 00 Praha 3, nebo je doručte osobně na nejbližší akci, které se zúčastníte, a předejte Juditě Zelbové.
  5. Dodatečná registrace je možná a probíhá v průběhu celého roku.