Ředitelství soutěží

Školení rozhodčích

Ředitelství soutěží Asociace debatních klubů, z.s. zve na školení rozhodčích, které proběhne 29.2.-1.3. 2020 v Praze na Gymnáziu Nad Alejí.


Je otevřeno všem zájemcům, kteří by chtěli rozšířit řady akreditovaných rozhodčích, jedinou podmínkou je dosažení 18. roku věku v této debatní sezóně, tj. do 27. dubna 2020. Předchozí zkušenosti s formou KPDP ani akademickým debatováním nejsou nutné.

V sobotu v 9.00 ráno začne školení pro všechny zájemce o akreditaci rozhodčího, očekávané ukončení je v 19.00. V neděli proběhne akreditační debata a test znalostí soutěžních dokumentů. Předpokládané ukončení 13.00.

Každému účastníkovi školení doporučujeme, aby se před zahájením školení alespoň elementárně seznámil s aktuální podobou pravidel debaty ve formě KPDP, aby se v nich během školení dokázal orientovat a usnadnil tak svůj proces získání akreditace. Samozřejmostí však je podrobný rozbor a výklad pravidel v rámci školení. Pro důkladnější přípravu se můžete začíst i do nové metodiky.

Co s sebou?

Blok na poznámky, pravidla KPDP, Soutěžní řád, Akreditační řád, dobrou náladu a chuť zjistit něco nového!

Program

Školení bude probíhat v sobotu od 9.00 ráno, očekávané ukončení je v 19.00. V neděli proběhne akreditační debata a test znalostí soutěžních dokumentů. Předpokládané ukončení školení v 13.00.

Místo konání

Školení proběhne na Gymnáziu, Praha 6, Nad Alejí 1952.

Ubytování a stravování

Ubytování a stravování není zajištěno, v sobotu bude možnost oběda v přilehlé restauraci. V případě, že některý z účastníků bude žádat o ubytování, pokusíme se ho zajistit buď u některého z pražských účastníků, nebo na nedalekých VŠ kolejích.

Registrační poplatek

  • 100 Kč – startovné (slouží k pokrytí nákladu na školitele a materiály)

Platba musí být uhrazena do neděle 23. února 2020 na účet číslo 2100403113/2010 vedený u Fio banky. Při platbě na místě či příjezdu bez přihlášení bude účtováno penále 200 Kč navíc. V případě, že účastník nedorazí, nebo bude odhlášen po 23. únoru 2020, uhradí stornopoplatek podle výnosu prezidenta ADK č. 5/2017.

Přihlášky

Přihlášky odesílejte prostřednictvím registračního systému do neděle 23. února do 14.00.

Kontakt na organizátory

Dotazy prosím zasílejte na adresu rs@debatovani.cz.

Na shledanou se těší členové Ředitelství soutěží