Debatiáda 2023/2024

Soutěž je určena žákům druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Žáci soutěží ve dvou věkových kategoriích, v I. kategorii žáci 6. a 7. třídy nebo primy a sekundy, ve II. kategorii žáci 8. a 9. třídy nebo tercie a kvarty. Jejich úkolem je v rámci pravidly řízené debaty nad kontroverzním tématem odhalit podstatný společenský problém a následně se pokusit představit jeho možné řešení. V debatě proti sobě stojí vždy dva dvoučlenné týmy. Ten, kterému se pomocí konstruktivní argumentace podaří lépe obhájit svá tvrzení, debatu vyhrává.

Registrace

Registrace je otevřena od 1. 9. 2023 do 15. 1. 2024.

Pozor, časové období pro organizaci školního kola je 1. 12. 2023 – 31. 1. 2024. Přihlašování je možné i v průběhu tohoto období (až do 15. 1. 2024), avšak i při pozdějším přihlášení je nutné zorganizovat školní kolo do 31. 1. 2024.

Registrace rozhodčích

Pomozte nám s rozhodováním postupových kol Debatiády! Rozhodčími se můžou stát všichni, kdo již absolvovali základní školu a nastudovali si materiály pro rozhodčí. Chcete se zapojit? Zaregistrujte se!

Workshopy

Rádi byste do soutěže zapojili své žáky, ale nejste si jistí, co debata obnáší? Rádi přijedeme přímo k vám do školy. Pro vaše žáky připravíme workshop, kde je s debatou seznámíme v teorii i praxi, pro zájemce z řad pedagogů pak například konzultaci, kde s vámi prodiskutujeme, jak žáky na soutěž připravit nebo jak založit a vést debatní klub. 

Pro workshopy je primárně vyhrazen termín 1. 9. 2023 – 31. 1. 2024, aby se pak vaši žáci stihli zúčastnit soutěže. Regionální kola už běží, ale vy jste se o debatování dozvěděli až teď? Nevadí! Kontaktujte nás, i tak rádi přijedeme a pro vaše žáky workshop uspořádáme. 

Workshopy pro základní školy organizujeme zdarma, projekt je finančně podpořen Nadací OSF v rámci programu Active Citizens Fund. 

Chcete se zapojit?

Kontaktujte nás!

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

Změny pravidel v roce 2023/2024

Na základě odpovědí v dotaznících zpětné vazby, které nám poskytli účastníci loňského ročníku Debatiády, dochází ke drobné změně pravidel. 

Byla upravena kritéria hodnocení, a to tak, že původní kritérium 1) „Tým dokázal představit a obhájit vlastní stanovisko“ bylo rozděleno do dvou kritérií: 1) „Tým dokázal představit a obhájit vlastní problém“ a 2) „Tým dokázal představit a obhájit vlastní řešení“.  Obě kritéria jsou jako všechna ostatní hodnocena 0-3 body a vysvětlena v bodovací tabulce.

Druhou změnou je, že rozhodčí po debatě předají oběma týmům krátkou písemnou zpětnou vazbu, aby si ji debatéři mohli vzít s sebou a zapracovat ji do své další přípravy. 

K žádným dalším změnám pravidel nedochází.

Harmonogram soutěže

Soutěž je organizována systémem postupových kol: školních, regionálních a finálového turnaje.

  • 1. 9. 2023 – 15. 1. 2024 Registrace
  • 1. 9. 2023 – 31. 1. 2024 Workshopy (možné uspořádat i později)
  • 1. 12. 2023 – 31. 1. 2024 Školní kola
  • 3. 2. 2024 Nejzazší termín pro odeslání výsledků školního kola
  • 4. 2. – 29. 3. 2024 Regionální kola
  • 4. – 5. 5. 2024 Finálový turnaj

Školní kola

Termín: 1. 12. 2023 – 31. 1. 2024

Organizace školního kola silně závisí na počtu zúčastněných žáků. Proto nemůžeme stanovit jeho jednotnou podobu. Aby pro vás však byla organizace co nejpříjemnější a zároveň byl průběh soutěže spravedlivý, můžete využít náš manuál „Jak uspořádat školní kolo soutěže Debatiáda” a s jeho pomocí vybrat postupující žáky. Potřebujete s organizací pomoct? Kontaktujte nás emailem na debatiada@debatovani.cz a my se s vámi domluvíme! 

Pravidla pro organizaci školního kola

  • Do soutěže se přihlašují dvoučlenné týmy. Každý tým si volí svůj název.
  • Z každé školy mohou do regionálního kola postoupit 2 týmy z I. a 2 týmy ze II. kategorie. 
  • V případě, že se původní postupující tým nebo jeho člen nemůže účastnit regionálního kola (například z důvodu nemoci), může místo něj postoupit náhradník. 
  • Pokud se již žák účastnil debatního programu ve formátu Karl Popper pro žáky středních škol, může se účastnit programu pro základní školy jen za předpokladu, že ještě nedosáhl počtu 10 IB bodů.

Výsledky školního kola

Výsledky školního kola nám prosím zašlete emailem na debatiada@debatovani.cz do 3. 2. 2024. K zaznamenání výsledků prosím využijte tuto tabulku. Zaznamenejte do ní všechny zúčastněné týmy a informace o nich, postupující týmy a náhradníky umístěte do příslušných polí.

Regionání kola

Regionální kola budou organizována formou jednodenního debatního turnaje týmů postupujících ze školních kol, nejčastěji ze stejného kraje. Obě kategorie soutěží paralelně vždy ve stejný den na stejném místě. Především na regionálních kolech s nižším počtem zúčastněných týmů je možné, že se proti sobě v debatách setkají i týmy z jedné školy.

Termíny

Teze

Kategorie I

Kategorie II

Poznámka: Přestože v tezi není obsažena formulace „mělo by se změnit” týmy mají stále za úkol představit stanovisko (plán) a vysvětlit, kde je problém a jak by měl být vyřešen.

Společná teze pro obě kategorie

Postupování

Postupování na finálový turnaj Debatiády z regionálního kola je proporční, tedy z každého kraje postoupí stejný poměr účastníků. O postupujících rozhodne počet vítězství v debatách. Při shodném počtu vítězství u více týmů pak rozhodne v tomto pořadí: počet získaných bodů a vzájemná debata.

Pokud se účastní 3 nebo 4 týmy, do celostátního finále postoupí 1.

Pokud se účastní 5 nebo 6 týmů, do celostátního finále postoupí 2.

Pokud se účastní 7 nebo 8 týmů, do celostátního finále postoupí 3.

Pokud se účastní 9 nebo 10 týmů, do celostátního finále postoupí 4.

Finálový turnaj

Termín: 4.–5. 5. 2024, Praha

Nejúspěšnější týmy obou kategorií se nakonec setkají na finálovém turnaji. Na turnaji budou paralelně soutěžit obě kategorie. 

Postupující týmy budou rozděleny do skupin na základě výsledků v regionálních kolech. Ve skupinách se utká každý s každým. Nejlepší tým z každé skupiny postoupí do semifinále. O postupujících rozhodne počet vítězství. Při shodném počtu vítězství u více týmů pak rozhodne v tomto pořadí: počet získaných bodů a vzájemná debata. Postupující budou seřazeni do tabulky podle počtu vítězství a následně podle počtu získaných bodů, debatovat proti sobě budou týmy na 1. a 4. místě a na 2. a 3. místě. Vítězové semifinále se nakonec setkají ve finálové debatě.

V případě, že počet týmů nebude kompatibilní s výše uvedeným způsobem organizace turnaje, změna je vyhrazena.

Rozhodování debat

Rozhodčí debat soutěže Debatiáda nepotřebují akreditaci ADK. Abyste věděli, jak debaty vyhodnotit, přečtěte si Metodiku rozhodování a v debatách využijte bodovací tabulku. Můžete se také zúčastnit některého ze školení rozhodčích, které budeme v průběhu školního roku pořádat. Aktuální nabídku školení zveřejňujeme na našich webových stránkách.