Asociace, Rozhodnutí představenstva

Rozhodnutí představenstva č. 2/2020 o zřízení výboru pro teze

Obecná ustanovení

 1. Zřizuje se výbor pro teze (dále jen ”výbor”), který je dalším jmenovaným orgánem spolku dle článku 5.1.3 stanov.
 2. Výbor je za svou činnost odpovědný ředitelství soutěží.
 3. V čele výboru stojí vedoucí.
 4. Členy výboru navrhne vedoucí výboru předsedovi představenstva k jmenování po konzultaci s ředitelstvím soutěží.

Povinnosti výboru

 1. Výbor připravuje teze pro soutěže debatního programu Karla Poppera. To zahrnuje zejména:
  1. Dodání připravených tezí pro turnaje Debatní ligy a Debate League alespoň 6 týdnů před začátkem akce.
  2. Dodání nepřipravených tezí pro turnaje Debatní ligy a Debate League alespoň 2 týdny před začátkem akce.
  3. Dodání připravených a nepřipravených tezí pro další debatní turnaje podle dohody s organizátorem.
 2. Teze budou vybírány na základě své vyváženosti, aktuálnosti a vzdělávací hodnoty.
 3. Finální znění tezí před jejich zveřejněním schválí ředitelství soutěží po diskuzi s výborem.
 4. Výbor připravuje další metodické materiály k tezím, budou prezentovány buď v písemné podobě ke zveřejnění na webových stránkách spolku, nebo ústně na debatních turnajích.
 5. Výbor pravidelně vyhodnocuje výsledky tezí v ohledu na jejich vyváženost a pochopení debatéry.

Závěrečná ustanovení

 1. Ředitelství soutěží umožní vedoucímu výboru účast na svých zasedáních, kde bude projednávat teze.

Jan Novotný
předseda představenstva