Debatní liga, Rozhodnutí představenstva

Informace k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace

Prečtěte si informace k postupu orgánů ADK v souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologické situace.


Zrušení soutěží

Ředitelství soutěží a představenstvo ADK na online zasedání dne 6. 9. 2020 zvážily současný vývoj epidemiologické situace a na doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ruší (podle čl. 4.1 Soutěžního řádu) akce ADK plánované do konce roku 2020. Vedení ADK vnímá riziko šíření nákazy nemocí COVID-19 a má za to, že zdraví účastníků soutěží a jejich blízkých je v současné době důležitější hodnotou. Ruší se tedy:

  • 2.-4. října 2020 – zahájení XXVI. ročníku Debatní ligy – školení debatérů a pedagogů. Školení rozhodčích proběhne fyzicky v uvedeném termínu v Praze. 
  • 23.-25. října 2020 – první turnaj XXVI. ročníku Debatní ligy
  • 20.-22. listopadu 2020 – první turnaj XXVI. ročníku Debate League
  • 11.-13. prosince 2020 – druhý turnaj XXVI. ročníku Debatní ligy

O osudu akcí plánovaných na jaře, včetně případného přeložení podzimních turnajů, rozhodne představenstvo a ŘS během podzimu podle aktuálního vývoje.

Na základě rozhodnutí představenstva a ŘS se i jarní akce včetně finále uskuteční online.

Online debatní liga

Namísto podzimní části Debatní ligy a Debate League vyhlašujeme Online debatní ligu / Online Debate League. První turnaj Online debatní ligy proběhne v původním termínu prvního turnaje Debatní ligy 23.-25.10.2020.

První turnaj Online Debate League proběhne v původním termínu prvního turnaje Debate League 20.-22.11.2020. Debaty proběhnou na vyhlášenou oficiální tezi

Žáci by měli absolvovat povinnou školní docházku pouze na jednotných nevýběrových základních školách.

Compulsory education should be undertaken only at unified non-selective elementary schools.

Další teze budou vyhlášeny v propozicích turnaje. 

Turnaje se budou losovat podle pravidel losování turnajů Debatní ligy. Pravidla pro velikost týmů (max. 5 debatérů na turnaji) a pro přestupy mezi týmy jsou shodná jako u debatní ligy. Stejně tak bude týmům počítán TAB. Bude-li případně pořádáno více turnajů Online debatní ligy, vyhlásíme podle získaného TAB týmů pořadí nejlepších týmů všech turnajů (při zachování odpočtů nejhorších výsledků podle počtu absolvovaných debat). Debaty proběhnou podle Pravidel KPDP s drobnými modifikacemi podle manuálu pro online debaty, který vyhlásíme v nejbližší době. 

Vedle toho stále probíhá Debatní pohár / Debate Cup, do kterého lze započítat jak online debaty, tak i debaty v rámci schůzek jednotlivých debatních klubů.