Debatní liga, Ředitelství soutěží

Výsledky hlasování o okruzích na sezónu 2020/2021

Vybrali jste oficiální okruhy na sezónu 2020/2021!


Ředitelství soutěží již sečetlo a vyhodnotilo hlasování o okruzích na následující následující debatní sezónu. V XXVI. ročníku debatní ligy tak budeme debatovat následující připravené teze a okruhy:

Podzimní část:

Teze:

Žáci by měli absolvovat povinnou školní docházku pouze na jednotných nevýběrových základních školách.

Compulsory education should be undertaken only at unified non-selective elementary schools.

Okruh:

Práce

Jarní část:

Teze:

Západní demokracie by měly zlepšit situaci obyvatelstva KLDR. (P)

Western democracies should improve the situation of people of North Korea. (P)

Okruh:

Média

Letos se sešlo celkem 59 odpovědí. Vítězem se stal okruh Média, který se bude debatovat v jarní části Debatní ligy a Debate league. Druhý v pořadí skončil velmi těsně okruh Práce, který obdržel jen o dva hlasy méně, a který se bude debatovat naopak v části podzimní. Podrobné výsledky můžete vidět v přiloženém grafu:

Ředitelství soutěží děkuje všem, kteří se zúčastnili hlasování.