Metodika

Poznámky k tezi: Otčenáškova kniha Romeo, Julie a tma by neměla být povinnou četbou na českých školách

Odpovědi na nejčastější otázky k okruhové tezi na poslední kvalifikační turnaj sezóny


  • Pravidla v bodu 3.5 říkají, že definice se nemají vzdalovat prostému významu teze a že prostý význam teze se posuzuje z pohledu průměrného inteligentního člověka. Proto teze obsahuje v běžném životě používaný termín “povinná četba”, přestože aktuálně používaná terminologie Ministerstva školství zrovna takový nezná. Je to podobné, jako kdybychom v tezi o trestní spravedlnosti použili termín “zloděj”, přestože český trestní zákoník nezná takový výraz. Tedy, povinnou četbou je třeba rozumět literaturu, jejíž četbu školy po svých studentech vyžadují. Pro danou tezi není podstatné, jestli tuto literaturu zadávají studentům jejich učitelé na základě vlastního výběru, nebo podle seznamů stanovených ministerstvem školství, CERMATem, nebo kýmkoli jiným. 
  • Jedná se o tezi návrhovou, která nevyžaduje, aby afirmace navrhovala změnu statutu quo (současného stavu). Tedy i kdyby povinná četba vůbec neexistovala a studentům nebyla vůbec zadávána žádná literatura, stále je možné argumentovat, proč je to dobře. Totéž platí, jestliže Otčenáškova kniha zrovna na konkrétní škole zadána není. 
  • Teze umožňuje argumentaci na dvou rovinách – jednak, zda vůbec má být studentům nějaká literatura ke čtení zadávána, jednak, zda zrovna Otčenáškova kniha má být zahrnuta do uvedeného seznamu. 
  • Vhodnost zařazení zadaného díla do povinné četby lze posuzovat ze všech možných hledisek, včetně hledisek různých předmětů. Není tedy jediným rozhodujícím argumentem jeho posouzení z hlediska její literární úrovně, byť to může být v konkrétní debatě podstatný argument. Ostatně, povinnou četbu mohou (nebo by přinejmenším mohli) zadávat studentům i učitelé dějepisu, společenských věd apod. Opět, pro návrhovou tezi není podstatné, zda to v současnosti dělají, nýbrž zda by to dělat měli. 

Přejeme všem na příštím turnaji dobré debaty!

Za Ředitelství soutěží Dušan Hrabánek