Debatní liga

Třetí turnaj XXIV. ročníku Debatní ligy a Debate League

Pozvánka na třetí turnaj XXIV. ročníku Debatní ligy a Debate League, který proběhne 1.-3. března 2019 v Opavě.


Opava po našimu

1.–3. března 2019

Místo konání

Mendelovo gymnázium Opava, Komenského 5, 746 01 Opava

Strava bude zajištěna formou sobotního oběda a večeře ve školní jídelně Mendelova gymnázia.

Ubytování

Ubytováni je zajištěno v Domově mládeže, Alšova 24 – 28, Opava.

Domov mládeže Střední školy hotelnictví je vzdálen cca 15-20 minut chůze od školy. Pěší trasu si můžete prohlédnout na mapě zde.

Trasu lze urychlit pravidelnými trolejbusovými spoji. Linkami 208 a 201 se dostanete ze zastávky Dolní náměstí do zastávky U soudu (zastávka na znamení). Z Východního nádraží první den můžete využít linky 221 a 201 taktéž až do zastávky U soudu.Jízdné se počítá za jednotlivé jízdy, stojí 13 Kč a platí se přímo u řidiče.

Debaty

V rámci pěti kol proběhnou dvě debaty na oficiální tezi,

ČR by měla bojovat proti zadlužení svých občanů (P).
The Czech Republic should combat indebtedness of its citizens (P).

dvě debaty na tezi z okruhu Rozvojové země,

Rozvojová pomoc by měla být vázána na boj proti změně klimatu.

Development aid should be tied to combating climate change.

a jedna debata na nepřipravené teze.

Nepřipravená teze bude losována za přítomnosti obou týmů nalosovaných k debatě. Pověřený rozhodčí losem určí, který z týmů si vybere jednu ze tří tezí určených Ředitelstvím soutěží. Na výběr má tým jednu minutu. Poté si druhý tým během 30 sekund vybere stranu. Nedostaví-li se tým k losování včas, vybírá si tezi i stranu tým, který se k losu včas dostavil.

Program

pátek
od 16.00 Možnost ubytování
19.00 Metodické okénko na ubytování – Plánové teze

sobota
8.30 Zahájení XXIV. ročníku Debatní ligy a Debate League ve škole
8.45 První kolo debat (zadlužení občanů)
11.00 Druhé kolo debat (zadlužení občanů)
13.00 Oběd
14.30 Třetí kolo debat (rozvojová pomoc)
16.30 Čtvrté kolo debat (rozvojová pomoc)
18.30 Večeře
19.30 Večerní program

neděle
8.30 Losování nepřipravené teze
9.30 Páté kolo debat (nepřipravená teze)
11.30 Vyhlášení výsledků turnaje
12.00 Ukončení turnaje

Přihlášky

Hlásit se můžete pomocí systému greybox do pátku 22. února 2019 do 14.00.

Platby za pobyt na turnaji

Platby jsou diferenciované podle termínu platby a členství v ADK (členský příspěvek ve výši 50 Kč na školní rok 2018/19 je možno zaplatit také až na turnaji):

Členové ADK

  • 200 Kč jako startovné
  • 550 Kč za ubytování

Nečlenové ADK

  • 1 000,- Kč bez ohledu na ubytování

Poplatek se nevybírá za rozhodčí a pedagogický dozor. Připomínáme, že každý klub může mít s sebou jen jednu osobu v pozici pedagogického dozoru podle výnosu prezidenta ADK č. 1/2018.

Celou platbu uhraďte do pátku 22. února 2019 na účet číslo 2100403113/2010 vedený u Fio banky. Při platbě do 15. února 2019 sleva 150 Kč z poplatků za pobyt (tedy 200 Kč + 400 Kč). Při pozdní platbě, platbě na místě či příjezdu bez přihlášení bude účtováno penále 200 Kč navíc.

V případě, že debatér nedorazí na turnaj nebo bude odhlášen po 22. únoru 2019, uhradí stornopoplatek podle výnosu prezidenta ADK č. 5/2017.

Přihlášky do ADK

Připomínáme povinnost všech účastníků předložit své přihlášky do ADK a v případě účastníků mladších 18 let také prohlášení zákonného zástupce. Bez těchto dokumentů není účast na turnaji možná! Podrobnosti o přihláškách najdete v tomto článku.

Kontakt na organizátory

Své dotazy posílejte na adresu verunhajkova@seznam.cz. V urgentních případech je k dispozici mobilní telefon +420 732 614 542 (Veronika Hájková).

Těší se na vás organizátorky Veronika Hájková a Martina Wranová!

Spolufinancováno v rámci programu Evropské unie "Evropa pro občany"
Spolufinancováno v rámci programu Evropské unie „Evropa pro občany“