Debatní liga

Druhý turnaj XXIV. ročníku Debate League

Pozvánka na anglický turnaj Long time, no see, který proběhne 8.–10. února 2019 v Praze. DROBNÁ ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ.


Long time, no see v Praze

8.10. února 2019, Praha

Místo konání

Parklane IS Prague, Kampus Valdštejnská, Valdštejnská 151/6a, Praha

Ubytování a stravování

Ubytování bude zajištěno v AZ Hostelu, Jindřišská 5, Praha 1 
Stravování bude zajišteno formou sobotního oběda a večeře.

Debaty

V rámci pěti kol proběhnou dvě debaty na oficiální tezi,

The development of nuclear weapons has brought more harm than good.

a tři debaty na nepřipravené teze.

Nepřipravené teze budou buď vyhlášeny nebo losovány za přítomnosti obou týmů nalosovaných k debatě. Pověřený rozhodčí případně losem určí, který z týmů si vybere jednu ze tří tezí určených Ředitelstvím soutěží. Na výběr má tým jednu minutu. Poté si druhý tým během 30 sekund vybere stranu. Nedostaví-li se tým k losování včas, vybírá si tezi i stranu tým, který se k losu včas dostavil.

Program

pátek
od 16.00 Možnost ubytování
18.00 Zahájení turnaje
18.15 První kolo debat (nuclear weapons)
20.00 Ukončení progamu (uzavření školy, přesun na ubytování)

sobota
8.30 School open
9.00 Losování nepřipravené teze
10.00 Druhé kolo debat (nepřipravená teze)
12.00 Třetí kolo debat (nuclear weapons)

13.00 Oběd na škole
14.30 Feedback – Třetí kolo debat
15.15 Losování nepřipravené teze
16.15 Čtvrté kolo debat (nepřipravená teze)
18.00 Večeře
19.30 Večerní program – projděte se po Praze

neděle
8.30 Losování nepřipravené teze
9.30 Páté kolo debat (nepřipravená teze)
11.30 Vyhlášení výsledků turnaje
12.00 Ukončení turnaje

Přihlášky

Hlásit se můžete pomocí systému greybox do pátku 1. února 2019 do 14.00.

Platby za pobyt na turnaji

Platby jsou diferenciované podle termínu platby a členství v ADK (členský příspěvek ve výši 50 Kč na školní rok 2018/19 je možno zaplatit také až na turnaji):

Členové ADK

  • 200 Kč jako startovné
  • 550 Kč za ubytování

Nečlenové ADK

  • 1 000,- Kč bez ohledu na ubytování

Poplatek se nevybírá za rozhodčí a pedagogický dozor. Připomínáme, že každý klub může mít s sebou jen jednu osobu v pozici pedagogického dozoru.

Celou platbu uhraďte do pátku 1. února 2019 na účet číslo 2100403113/2010 vedený u Fio banky. Při platbě do 25. ledna 2019 sleva 150 Kč z poplatků za pobyt (tedy 200 Kč + 400 Kč). Při platbě na místě či příjezdu bez přihlášení bude účtováno penále 200 Kč navíc.

V případě, že debatér nedorazí na turnaj nebo bude odhlášen po 1. únoru 2019, uhradí stornopoplatek podle výnosu prezidenta ADK č. 5/2017.

Přihlášky do ADK

Připomínáme povinnost všech účastníků předložit své přihlášky do ADK a v případě účastníků mladších 18 let také prohlášení zákonného zástupce. Bez těchto dokumentů není účast na turnaji možná! Podrobnosti o přihláškách najdete v tomto článku.

Kontakt na organizátory

Své dotazy posílejte na adresu adam.born@debatovani.cz. V urgentních případech je k dispozici mobilní telefon +420 604 401 659 (Adam Born).

Těší se na vás organizátoři Adam Born a Jan Dragoun!