Soutěžní dokumenty

Kategorie:  

AKTUÁLNÍ DOKUMENTY
(Obecné dokumenty ADK, z.s. mají svou vlastní sekci)

Etický kodex

Pravidla debaty KP

Metodika

Soutěžní řád

Akreditační řád

KOMA - KOnverzní MAtice

Další soutěžní dokumenty

DALŠÍ RELEVANTNÍ DOKUMENTY
Debatní program Karla Poppera se dále řídí těmito obecnými dokumenty, jejichž úplný seznam je veden na stránce Dokumenty ADK:

ARCHIV