Dokumenty ADK


OBECNÉ DOKUMENTY ADK, z.s.
(Soutěžní dokumenty středoškolských soutěží mají svou vlastní sekci)

Etický kodex: Česká verze, Anglická verze

Stanovy ADK, z.s.: PDF dokument

Cíle ADK, z.s.

Jednací řád valné hromady: PDF dokument

Přihláška do ADK

Prohlášení zákonného zástupce debatéra a debatéra: ZDE, informace k tomuto dokumentu viz ZDE

Darovací smlouva: PDF dokument

Tiskové zprávy:

Další