Učebnice

Soubor textů Soutěžní rétorika: debatování formou KP nabízí podporu učitelům i žákům při výuce soutěžní rétoriky jako samostatného předmětu, ale také při samostudiu. Obsahuje řadu aktivit, které lze využít pro oživení a zefektivnění jiných školních předmětů i schůzek debatních klubů. Jeho cílem je sumarizovat teorii a postupy soutěžní debaty do takové podoby, která umožňuje systematický a cílevědomý rozvoj kompetencí, znalostí a dovedností:

  • etická argumentace založená na kritickém myšlení,
  • dovednosti vyhledávání a hodnocení informací,
  • komunikační kompetence,
  • znalosti o světě okolo nás,
  • sociální inteligence a schopnost týmové práce.

Komu je učebnice určena

Učebnice je připravena pro použití ve formálním (sekundárním) vzdělávání, tedy učitelům a žákům. Stejně tak ji ale mohou využít účastníci neformálního vzdělávání v rámci našich aktivity, tedy debatéři, koučové a rozhodčí.

Texty v souboru

Pro žáky a debatéry:

Pro vzdělavatele (učitele, kouče a rozhodčí)