Změna formátu

O čem to je?

Změna formátu je iniciativa snažící se o vylepšení současného debatního formátu. Toho chceme docílit pomocí testování a sbírání dat právě od vás. Jak se zapojit najdete níže na této stránce. Hlavním výstupem z těchto snah by měl eventuelně být nový debatní formát pro všechny soutěže organizované ADK. Za tímto účelem vznikla pracovní skupina.

Výhledově budeme 14. až 16. června organizovat otevřený turnaj, kde budeme debatovat již podle nových pravidel. Na základě feedbacku, který z tohoto turnaje dostaneme zpracujeme do začátku nové debatní sezony finální verzi oficiálních dokumentů k tomu, aby se v sezoně 2024/25 mohly všechny turnaje mimo ligových pořádat již v novém formátu. V rámci tohoto roku budeme také organizovat školení a workshopy, které by měly pomoci s přechodem na nový formát jak rozhodčím, tak debatérům. Od sezony 2025/26 je poté v plánu používat nový formát na všech soutěžích organizovaných ADK a měly by v něm tedy probíhat i obě jazykové mutace Debatní ligy.

Proč to děláme?

Současný formát je zde již poměrně dlouho, potýká se s několika problémy a mnoho debatérů a rozhodčích věří, že je třeba ho změnit. Mezi tyto problémy patří např. malý vliv třetích řečníků na debatu, fakt, že debatéři jsou nuceni formulovat některé své nápady jako reakce, a mnohé další. Věříme, že mnoho z těchto problémů pramení z nevhodně nastavených pravidel debaty. Hlavním cílem změny formátu je vytvoření lepší sady pravidel, která bude tyto problémy řešit.

Přirozeně nevymýšlíme zcela nový formát, ale do jisté míry se inspirujeme populárními formáty v jiných zemích, převážně pak mezinárodně užívaným formátem World Schools. Od debatérů, kteří si tento formát na mezinárodních turnajích vyzkoušeli, slyšíme pouze kladné názory. Proto si myslíme, že bude dobrým základem pro stavbu formátu nového.

Zároveň si ale uvědomujeme, že to, co funguje v zahraničí, nemusí nutně fungovat u nás. Proto potřebujeme vaši pomoc! Jen skrz vaši zpětnou vazbu můžeme zaručit, že nový formát bude sedět potřebám české debatní komunity.

Výhody nového formátu

Přístupnost mezinárodních debat

  • Významnou překážkou, kvůli které se mnoho debatérů neúčastní mezinárodních turnajů, je značně odlišný formát. Naučit se nová pravidla není až takový problém, ale spolu s nimi se také mění debatní strategie, způsob formulace argumentů atd.
  • V novém formátu budou rozdíly mnohem menší, takže se debatér nejen nebude muset učit nová pravidla, ale bude už zvyklý na způsob, jakým se na mezinárodních turnajích debatuje. Navíc se tak českým debatérům také zpřístupní mnohé materiály, které mezinárodní komunita nabízí, ale bohužel nejsou relevantní k našemu formátu.

Větší zapojení všech debatérů

  • V současném formátu mají někteří řečníci malý vliv na debatu, takže se stává, že musí jít na řeč, přestože vědí, že debata je již rozhodnutá.
  • V novém formátu se tohoto pocitu zbavíme! Všem řečníkům chceme dát větší prostor se k debatě vyjádřit, tudíž budou všichni mít větší vliv na výsledek debaty. To umožní debatérům dostat se do hlubších sporů a prozkoumat komplexnější myšlenky. Také doufáme, že díky tomu budou debaty napínavější a že si je více užijete.

Hlubší diskuse o tématech

  • Současný formát tlačí negaci do toho aby se držela myšlenek, které přinesla afirmace, což omezuje nápady, které mohou být v debatě prodiskutovány.
  • Nový formát umožňuje negaci přinést do debaty více myšlenek, což posouvá debaty do otevírání sporů o dalších důležitých myšlenkách, které by v aktuálním formátu nemohly nastat. Jak afirmace tak i negace jsou nuceny nejen reagovat na větší množství argumentů, ale také je mezi sebou více porovnávat, což trénuje jejich schopnosti najít pravou příčinu problému a nezaobírat se nepodstatnými skutečnostmi.
  •  

Jak se zapojit?

Nejjednodušším způsobem, jak se zapojit do změny formátu, je připojit se na Discord ADK a zvolit si roli „testování formátu”, tak dostanete přístup k sekci, kde najdete nejaktuálnější informace. Na Discordu se zároveň konají debaty, kde si nový formát můžete vyzkoušet přímo v praxi. Zároveň je to také primární zdroj ze kterého si bereme vaši zpětnou vazbu.

V případě že byste si rádi debatu zkusili sami u sebe na klubu, můžete využít veškerých volně dostupných zdrojů z této stránky. Pokud byste potřebovali pomoct s čímkoliv od organizace až po rozhodování, tak se na nás neváhejte obrátit!

Hlavní kontaktní osobou celého testování je Filip Vrťo, kterého najdete buďto na Discordu jako @filip_vrto, anebo na e-mailu filip.vrto@debatovani.cz.