jak zorganizovat školní kolo soutěže Debatiáda

2023/2024

Organizace

Systém postupu do regionálního kola můžete přizpůsobit potřebám vaší školy, protože je závislý především na počtu přihlášených týmů. Školní kolo nemusí proběhnout v jednom dni. Pokud se Debatiádě věnujete v rámci výuky, může soutěž proběhnout na části v různých vyučovacích hodinách, nebo ji můžete rozdělit například na dvě odpoledne. V každém případě ale musí být systém vyřazování férový. 

Pro organizaci soutěže můžete využít některý ze standardně využívaných postupů. U každého z nich zvažte vhodnost pro skupinu vašich žáků.

Kategorie

Obě kategorie můžete nechat soutěžit najednou. Je akorát nutné zajistit, aby se v debatách vždy setkávaly týmy ze stejné kategorie. 

Systémy

1) Může debatovat každý proti každému, do regionálního kola postupují 2 týmy s největším počtem výher, při shodě s nejvyšším počtem získaných bodů. Tato varianta je vhodná spíše při účasti méně týmů. 

2) Při velkém počtu týmů můžete utvořit např. 4 základní skupiny. Ve skupině se setká každý s každým, nejlepší tým ze skupiny postoupí do semifinále, výherci semifinálových debat pak postupují do regionálního kola. 

Organizaci pomocí variant 1) a 2) vám zjednoduší losovací tabulka

3) Dalším ověřeným způsobem je uspořádat soutěž na principu tzv. power pairingu. V takovém případě je potřeba určit si počet kol debat, které v rámci školní části soutěže proběhnou (např. 3). V prvním kole se utkají týmy na základě náhodného losu. Podle počtu výher, při shodě pak podle počtu získaných bodů, se týmy seřadí od nejúspěšnějšího po nejméně úspěšný. V dalším kole se pak setkají týmy podle bilance: výherci s výherci, poražení s poraženými. Stejný postup se opakuje i ve třetím kole (tým se dvěma výhrami debatuje proti týmu se dvěma výhrami, tým s výhrou a prohrou proti týmu se stejnou bilancí atd.). Po třetím kole postupují dva týmy, které se umístily na prvních dvou pozicích žebříčku. 

4) Také je možné utvořit dvojice týmů např. náhodným losem nebo jiným vámi zvoleným kritériem. Po uskutečnění debaty vždy výherce postoupí do další debaty a poražený vypadne. Vyřazovací kola nakonec určí dva nejúspěšnější týmy. U této varianty pozor, aby se dva silné týmy nesetkaly hned v prvním kole. Jeden z nich by byl vyřazen, i když by jinak pravděpodobně do regionálního kola postoupil. 

Teze debat

Níže uvádíme námi připravené teze, které pro své debaty můžete využít. Doporučujeme vám ale, abyste témata pro školní kolo soutěže vybrali sami a přizpůsobili je tak potřebám vašich žáků a vaší školy. Jak téma správně vybrat najdete pod našimi doporučeními.

Doporučená témata

 • Výuka druhých cizích jazyků by se u nás ve škole/v České republice měla změnit. 
 • Stravování u nás ve škole/v českých školách by se mělo změnit. 
 • Způsob výuky u nás ve škole/v českých školách by se měl změnit. 
 • Děti by měly svůj volný čas trávit jinak. 
 • Prázdniny bychom měli trávit jinak. 
 • Česká republika by se měla lépe starat o zdraví svých občanů. 
 • Česká republika by měla omezit spotřebu nezdravých potravin. 
 • Vztah dětí a rodičů by se měl změnit. 
 • Sociální sítě by se měly změnit. 
 • Stát by měl lépe kontrolovat trh s alkoholem. 
 • Způsob přijímání žáků na střední školy by se měl změnit.

Jak vymyslet vhodné téma

Obecný výklad o tezi najdete v Průvodci debatou formátu Debatiáda v kapitole 2. Teze pro soutěžní debatu by měla splňovat následující podmínky:

1) Teze by se měla týkat významného aspektu života žáků jako členů naší společnosti: Mělo by se tedy debatovat o významných společenských otázkách. Existují teze, jejichž hlavním účelem je vedle tréninku debatních dovedností i zábava (např.: „Pohádka o Sněhurce by se měla změnit.”). V rámci soutěže ale apelujeme na její výchovně-vzdělávací aspekt. Proto pro školní kolo zvolte takové téma, díky kterému se žáci něco nového naučí, a budou to moci později ve svém každodenním životě využít.  

2) Měla by být zajímavá: Kromě toho, že by měla být teze významná, by ale také měla žáky zajímat, a tedy by se jich měla bezprostředně týkat. Téma: „Způsob rozhodování Rady EU by se měl změnit,” je významné a také má pravděpodobně značnou vzdělávací hodnotu. Je však velmi vzdálené žákům základní školy a bylo by pro ně složité připravit nějaké rozumné stanovisko. Vybírejte proto témata z oblastí, které žákům blízké jsou. Může se dokonce jednat i o konkrétní problém vaší školy nebo obce (jako: „Přístup ke sportu/výuka dějepisu/školní bufet na naší škole by se měl změnit,” nebo: „Nabídka služeb/přístup k lidem bez domova/kultura v našem městě by se měla změnit.”). 

3) Měla by být debatovatelná: Teze by měla být formulována tak, aby bylo jasné, o čem má debata být, neměla by být příliš otevřená (např. jako u teze: „Přístup České republiky k občanům by se měl změnit.” Zde je prakticky nemožné se na debatu připravit, protože možných plánů je nespočet). A zároveň by ale teze neměla být příliš uzavřená, aby neumožňovala přinést jen jeden velmi silný plán a ostatní spíše slabší (jako např.: „Používání ohňostrojů na Silvestra by se mělo změnit.” Zde by bylo pravděpodobně složité oponovat plánu úplného zákazu prodeje.). 

4) Měla by mít jednu centrální ideu: Kdyby měla teze několik myšlenek, kterým se debatéři musí věnovat, v omezeném časovém limitu by to pravděpodobně plnohodnotně nezvládli. Kdyby teze zněla například: „Česká republika by měla lépe pečovat o obyvatele bez domova a obyvatele v důchodu,” museli by účastníci soutěže rozebrat dva velmi komplexní problémy. Je lepší, aby se raději věnovali jednomu problému plnohodnotně. Při studiu a rešerši pak mohou problému lépe porozumět a díky tomu také lépe argumentovat.

Při výběru teze se můžete inspirovat naší databází oddebatovaných tezí na středoškolských soutěžích. Najdete ji v aplikaci greybox

Kolik zvolit témat

Se odvíjí od počtu kol, které v rámci školní části soutěže uspořádáte. Pokud bude každý tým debatovat jen jednou, můžete zvolit jednu tezi, které se budou debatéři věnovat ve všech debatách (jen by se ti, kdo zrovna nedebatují, neměli na ostatní dívat, aby pak nebyli ve výhodě), nemusíte zadávat každé dvojici týmů jinou tezi. Pokud plánujete například 3 kola debat, můžete zvolit dvě témata. Jednomu se budou týmy věnovat jak z pozice afirmace, tak z pozice negace, u druhého (ve třetím kole) pak dojde k náhodnému losu stran. 

Rozhodování

Jak debatu rozhodnout a určit tak její výsledek, vám pomůže metodika rozhodování a bodovací tabulka. Můžete se také zúčastnit některého ze školení rozhodčích, které budeme v průběhu školního roku pořádat. Aktuální nabídku školení zveřejňujeme na našich webových stránkách. 

Odeslání výsledků

Výsledky školního kola nám prosím zašlete emailem na debatiada@debatovani.cz do 3. 2. 2024. K zaznamenání výsledků prosím využijte tuto tabulku. Zaznamenejte do ní všechny zúčastněné týmy a informace o nich, postupující týmy a náhradníky umístěte do příslušných polí.

S čím vám můžeme pomoci

V případě, že budete s uspořádáním školního kola potřebovat pomoct, kontaktujte nás na debatiada@debatovani.cz.

Můžeme vám nabídnout například: 

 • online konzultaci, kde s vámi průběh školního kola prokonzultujeme a s čímkoliv vám poradíme,
 • konzultaci emailem, kde zodpovíme vaše otázky týkající se například výběru tezí nebo systému organizace debat,
 • v případě nutnosti vyškolené rozhodčí z Asociace debatních klubů, kteří mohou pomoci s rozhodováním debat,
 • workshop, který proběhne ještě před školním kolem. Přijedeme k vám a seznámíme vaše žáky s debatováním v teorii i praxi.