Metodika

Metodický článek – Nárůst zakázkové ekonomiky

Přečtěte si metodický článek Ředitelství soutěží o nové tezi na následující půlrok.


Nárůst zakázkové ekonomiky přináší více škody než užitku.

Stejně jako v debatě se i na začátku tohoto metodického bloku podíváme na definici zakázkové ekonomiky, nebo též gig economy, vzhledem k tomu, že se anglický název běžně používá i v českém diskurzu.

Pod zakázkovou ekonomiku zahrnujeme výdělečné aktivity osob, které nejsou vázány klasickým pracovním poměrem. Může jít o agenturní pracovníky, osoby na volné noze, které poskytují své služby více subjektům, nebo experty a konzultanty, jejichž pozice se u zaměstnavatele běžně velmi rychle proměňuje. Někdy může jít i o klasické brigádníky či „dohodáře“, pokud tedy jde o nárazovou práci. Tyto podoby výdělečné činnosti představují odklon od tradičního modelu zaměstnání, ve kterém je zaměstnanec vázán pracovním poměrem k zaměstnavateli na delší (někdy neurčitou) dobu, vykonává svou práci zpravidla ve stále stejném rozsahu a dostává za ni pravidelně odměnu v podobě výplaty.

Zakázková ekonomika funguje v určitých oblastech lidské činnosti lépe než v jiných. Typická odvětví, kde tento typ výdělečné činnosti získává popularitu, jsou například umělecký a zábavní průmysl, IT, stavebnictví, poradenství, grafický design a copywriting či rozvozové služby. To též znamená, že zde najdeme práci s různě vysokým finančním ohodnocením, a debatéři a debatérky by neměli zapomínat, že do debaty spadají jak řidiči rozvážející jídlo pro platformy typu Wolt či Foodora, tak digitální nomádi pracující dvě hodiny denně v IT z pláže v Karibiku.

Zakázkové ekonomice se někdy též říká ekonomika platforem –⁠ zakázku si vykonavatel často shání pomocí webových portálů či aplikací jako je Uber, TaskRabbit či Gigster.

Dvojsečná flexibilita

Jednou z hlavních motivací, proč výdělečně činné osoby vstupují do zakázkové ekonomiky, je možnost flexibilní organizace času. I firmy flexibilita láká –⁠ slibují si od ní možnost rychle reagovat na příležitosti a nové trendy na trhu i nižší náklady na pracovní sílu.
Realita však nemusí být vždy tak růžová. Nejistota ohledně množství zakázek a příjmů či nižší pracovněprávní ochrana přináší větší nároky na organizační schopnosti či psychickou odolnost pracovníků zakázkové ekonomiky. Pro firmy může neustálá fluktuace pracovní síly také znamenat nečekanou zátěž.
Zda je flexibilita zakázkové ekonomiky požehnáním, či prokletím, bude zajisté jedním z hlavních sporů debaty.

Jak se poprat s debatou

U každé debaty na připravenou tezi je zásadní věnovat dostatek času rešerši. Zakázkové ekonomika je poměrně nový fenomén, a tak je nejlepším zdrojem dat, studií i komentářů zastánců i odpůrců v tomto případě internet. Doporučujeme zapátrat v českých i mezinárodních vodách, fenomén zakázkové ekonomiky se v různých zemích liší například s tím, jak daný stát tuto formu práce reguluje. To zda lze zakázkovou ekonomiku efektivně regulovat, se přitom snadno může stát jedním ze zásadních sporů debaty a důkazy z této oblasti mohou vaší straně pomoci k vítězství. Pokud neradi pracujete se zdroji v angličtině, nezoufejte, i v češtině je kde čerpat –⁠ začít můžete například českým fenoménem skrývajícím se pod názvem švarcsystém. 

Ekonomika a její neviditelné ruce prostupují veškerým společenským fungováním, nezapomeňte se tedy na debatu podívat očima různých zúčastněných stran. Určitě se zaměřte na to, jak se liší vztah zaměstnance a zaměstnavatele od vztahu objednatele a dodavatele. Kromě těchto (přímo zúčastněných) stran ale nárůst zakázkové ekonomiky dopadá i na další aktéry –⁠ na firmy a jejich fungování, na spotřebitele jejich produktů i na nás všechny skrze to, kolik stát vybere na daních.

Závěrem jeden tip na práci s dopady –⁠ v debatách o ekonomice se často stává, že debatéři či debatérky přináší dopady, které jsou intuitivně těžko srozumitelné. Pokud například debatéři tvrdí, že dojde k poklesu HDP, rozhodčí sice intuitivně ví, že jde o problém, ale pokud tým dokáže popsat, jak tento pokles ovlivní životy běžných lidí, stává se důkaz hmatatelnějším a srozumitelnějším.