Asociace, Dokumenty, Výnos

Výnos předsedkyně představenstva č. 2/2023 o jmenování členů výboru pro teze

Předsedkyně představenstva Asociace debatních klubů, z.s. (dále jen “spolek”) vydává podle článku 5.1.4 stanov spolku tento vnitřní předpis:

Článek 1

Na návrh vedoucí výboru pro teze předsedkyně představenstva spolku tímto jmenuje ke dni účinnosti tohoto výnosu tuto členy výboru pro teze:

  • Jana Hlaváčka
  • Martina Vukičeviće

Článek 2 

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 30. srpna 2023. 

Barbora Lacinová
předsedkyně představenstva