Debate League, Debatní liga, Debatní pohár, Dokumenty

Změny Soutěžních dokumentů pro sezónu 2023/4

Zveřejňujeme aktuální verze soutěžních dokumentů

Orgány ADK zhodnotily minulou debatní sezónu. Děkujeme všem, kteří odpověděli na některý z dotazníků. Vaše podněty a připomínky jsme vzali v potaz. 

Akreditační řád rozhodčích ani Pravidla debaty měnit zatím nebudeme. V práci však pokračuje pracovní skupina ke změně formátu, která vyhodnotila Vaše reakce na dotazník a během následující sezóny připraví změny pravidel, které nejprve otestujeme na open turnajích. Až výsledky testování povedou k definitivní verzi nových pravidel, podle kterých bychom chtěli debatovat Debatní ligu od sezóny 2025/6. 

Podstatné změny v Soutěžním řádu jsou následující:

  1. První turnaj Debatní ligy v češtině bude rozdělen do tří divizí. Důvod je organizační – vloni byl první turnaj sezóny už tak veliký (50 týmů), že byl problém všechny účastníky ubytovat a zajistit místnosti pro tolik debat. Divize budou rozděleny podle krajů podle počtu klubů a týmů v minulé sezóně. Moravskoslezský kraj tak bude mít svou vlastní divizi, zbytek Moravy (včetně Vysočiny) bude tvořit druhou divizi a zbývající (české) kraje budou spadat do třetí divize. U smíšených týmů a klubů nezaložených při školách bude pro zařazení rozhodující, ve kterém kraji chodí do školy většina členů týmu. Co nepůjde určit ani tak, spadne do divize Slezsko. Týmy budou moci požádat ředitelství soutěží o výjimku. Žádat lze však jen před začátkem turnaje té divize, do které tým patří. Druhý a třetí kvalifikační turnaj proběhne jako společný pro všechny divize. Proto nebude třeba měnit postup, kterým se určují postupující do finále – nadále bude rozhodující celostátní TAB. Změnu jsme zkusili simulovat za použití výsledků loňské DL a zjistili, že rozdíly vyvolané rozdělením prvního turnaje budou minimální. 
  2. Zavedeme systém žlutých a červených karet, udělovaných pro porušení Etického kodexu. Fungovat to bude podobně jako ve fotbale. Podle závažnosti porušení Etického kodexu budou rozhodčí moci udělit kartu žlutou nebo červenou. Červená karta za závažná porušení má za následek okamžitou kontumaci debaty. Sem spadnou hrubé urážky oponentů nebo rozhodčích, zjevně rasistické, sexistické apod. poznámky, falšování důkazů apod. Žlutá karta bude udělována pouze za méně závažné prohřešky v oblasti práce s důkazy, zejména v případě začátečnických týmů. Žlutá karta se poznamená do Greyboxu. Žlutou kartu může tým dostat jenom jednou za sezonu. Další žlutá karta z jakékoli následující debaty DL do konce sezóny bude mít za následek kontumaci dané debaty. 
  3. Teze debat na finálovém turnaji se budou vyhlašovat pro obě jazykové mutace DL do týdne po skončení posledního turnaje v obou jazycích, tj. třetího turnaje v češtině. Los finálových debat proběhne jako vždy po skončení posledního kvalifikačního turnaje v daném jazyce. 
  4. Pravidlo dosud používané v případě výpadku internetového připojení debatéra v průběhu online debaty se použije také v případě debatérovy indispozice. Udělá-li se tedy debatérovi v průběhu debaty nebo bezprostředně před ní špatně a nemůže v debatě pokračovat, může místo něj debatovat jiný člen týmu (plní tedy v debatě roli dvou mluvčích). Řečnické body však obdrží jen za tu řeč, ke které měl původně nastoupit.

Aktuální verze soutěžního řádu