Asociace

Zápis ze zasedání kontrolní a revizní komise

14. března 2023

Účastníci: Bedřich Bluma, Jan Dragoun, Josef Mezera

Host: Václav Soukup

Kontrolní a revizní komise (KRK) potvrzuje, že jí bylo předloženo účetnictví za rok 2022, tj. za kontrolované období.

KRK provedla zevrubnou kontrolu předložených dokladů – primárně revizi pohybů na účtech, jakož i namátkovou kontrolu dalších podkladů.

KRK prohlašuje, že předložené účetnictví je přesným a pravdivým obrazem hospodaření spolku za kontrolované období.

KRK děkuje za spolupráci Václavu Soukupovi.