Debatní pohár

Miniturnaj v Havířově

Debatní klub GYRA vás zve na miniturnaj Debatního poháru, který proběhne 19. března 2023!

Debaty

Proběhnou 3 kola debat na 2 teze. První z nich se přihlášení dozví ve čtvrtek 16. března. Bude se jednat o polopřipravenou tezi, na kterou budou všechny týmy debatovat jak afirmaci, tak i negaci. V třetím kole bude klasická nepřipravená teze.

Program

Termín: 19. března 2023

9:00 zahájení / příchod do školy
9:30 první kolo
11:30 pauza na oběd
12:30 druhé kolo
14:45 zadání nepřipravené teze
15:45 třetí kolo (nepřipravená teze)
17:45 vyhlášení výsledků a ukončení turnaje

Organizační informace

Turnaj proběhne v prostorách Gymnázia Havířov – Podlesí, Studentská 1198/11, 736 01 Havířov – Podlesí. Prosíme, aby si účastníci sami zajistili stravu na celý den.

Jedete poprvé na debatní akci? Podívejte se, jak se na ni připravit a nic nezapomenout.

Členské příspěvky

Účast na turnaji je zdarma.

Přihlášky a kontakt

Přihlášky posílejte na email jakub.neuzil@debatovani.cz do středy 15. března do 20:00. Do textu uveďte počet a názvy týmů a jména debatérů. Rozhodčí jsou vítáni!

Dotazy můžete posílat na adresu jakub.neuzil@debatovani.cz.