Debatní liga

Společný turnaj Debatní ligy a Debate League

Zveme vás na debatní turnaj v českém i anglickém jazyce, který proběhne 25.–27. března 2022 v Hradci Králové!

Debaty

V rámci pěti kol proběhnou dvě debaty na oficiální tezi,

Kryptoměny by měly být zakázány / Cryptocurrencies should be prohibited

dvě debaty na tezi z okruhu Město a vesnice,

Neobydlené byty a domy by měly přejít do vlastnictví obcí / Ownership of uninhabited residential properties should be transferred to local administration

a jedna debata na nepřipravené teze.

Program

pátek:
18:00 zahájení turnaje
18:15 první kolo debat (kryptoměny)

sobota:
9:00 druhé kolo debat (kryptoměny)
11:00 třetí kolo debat (neobydlené byty a domy)
13:00 oběd
14:00 kavárna rozhodčích
15:00 zadání nepřipravené teze
16:00 čtvrté kolo debat (nepřipravené teze)
18:00 večeře
18:45 večerní program – valná hromada / ukázková debata

neděle:
9:00 páté kolo debat (neobydlené byty a domy)
11:15 zakončení turnaje, vyhlášení výsledků

Organizační informace

Turnaj proběhne v prostorách Gymnázia J. K. Tyla, Tylovo nábř. 682, 500 02 Hradec Králové.

Ubytování a stravování

Ubytování bude zajištěno v domově mládeže zdravotnické školy, Hradecká 868/1, Hradec Králové. Stravování je zajištěno formou sobotního oběda a večeře ve školní jídelně.

Hygienická pravidla

Pro všechny akce ADK platí hygienická pravidla pro zamezení šíření nakažlivých nemocí.

Členské příspěvky

Poplatek pro účastníky turnaje sestává ze dvou částí:

  • 50 Kč – členský příspěvek za školní rok (platí se pouze jednou)
  • 750 Kč – členský příspěvek účastníka turnaje Debatní ligy

Účastníci, kteří nebudou potřebovat zajistit ubytování mohou požádat o slevu. Rozhodčí a pedagogický dozor hradí pouze členský příspěvek za školní rok. Připomínáme, že každý klub může mít s sebou jen jednu osobu v pozici pedagogického dozoru.

Platba musí být uhrazena do pátku 18. března 2022 na účet číslo 2100403113/2010 vedený u Fio banky.

Přihlášky

Přihlášky odesílejte prostřednictvím registračního systému do pátku 18. března do 14:00.

Jak se zaregistrovat na debatní turnaj? Tento návod Vám pomůže.

Kontakt

Dotazy prosím zasílejte na adresu info@debatovani.cz, v urgentních případech je k dispozici mobilní telefon +420 725 992 360.


„Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“