Hygienická pravidla pro konání akcí

Vstup na akce (turnaje, školení) je podmíněn potvrzením bezinfekčnosti v jedné z těchto forem:

 • Dokončené očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dnů.
 • Absolvování PCR testu s negativním výsledkem, ne starší než 7 dní, ve 21:00 prvního dne zahájení turnaje.
 • Potvrzení od školy, zaměstnavatele, nebo veřejného testovacího místa, o antigenním testu. Mezi testem a 21:00 prvního dne turnaje nesmí uplynout více než 72 hodin.
 • Vykonání antigenního samotestu před zraky pedagogického dozoru.

Omezení na akcích:

 • Na chodbách máme vždy respirátory.
 • Preferujeme shromáždění na volném prostranství (např. před školou), pokud to umožní počasí. Venku lze respirátory sejmout při udržení dvoumetrových odstupů od členů jiných klubů a týmů.
 • Nepřipravená teze se na turnajích vyhlásí na jednom fyzickém místě a online kanálech.
 • Pokud se vybírá ze tří nepřipravených tezí, losování se děje v debatních místnostech.

Omezení při debatách:

 • Během debaty musí být alespoň jedno okno v místnosti otevřené. Pokud se okna otevírat nedají, jsou otevřené dveře.
 • Usilujeme o dvoumetrový rozestup mezi týmy, řečnickým pultíkem, a panelem rozhodčích. Řečník si smí sundat respirátor po dobu své řeči.
 • Podávání rukou ani ťukání loktů po debatě se neprovádí.
 • Na fast ballot se zapisují i pozorovatelé.

V případě že se u vás do 14 dnů po akci projeví příznaky respiračního omezení, oznamte tuto skutečnost v tomto pořadí: pořadateli akce, vedoucímu klubu a účastníkům se kterými jste byli v kontaktu bez respirátoru.


Pravidla ke stažení ve formátu PDF