Hygienická pravidla pro konání akcí

Před akcí

Vstup na akce (turnaje, školení) již není podmíněn prokázáním bezinfekčnosti. V případě jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění je však účast na turnaji zakázána.

Na akci

  • Pokud je to možné, preferujeme společné setkávání venku.
  • Během debaty musí být alespoň jedno okno v místnosti otevřené, pokud je to možné.
  • Usilujeme o dvoumetrový rozestup mezi týmy, řečnickým pultíkem, a panelem rozhodčích. 
  • Na fast ballot se zapisují kromě členů týmů i pozorovatelé.

Po akci

V případě že budete do 5 dnů po akci (tj. pátek) pozitivně testováni na koronavirus, oznamte tuto skutečnost pořadateli akce.
Případné otázky nebo výhrady směřujte na e-mail hana.buskova@debatovani.cz.

Platné od 22. března 2022.