Debatní liga

Druhý turnaj Debate League

Zveme vás na debatní turnaj v anglickém jazyce, který proběhne 4.–6. března 2022 v Praze!

Debaty

V rámci pěti kol proběhnou dvě debaty na oficiální tezi,

Cryptocurrencies should be prohibited

dvě debaty na tezi z okruhu Město a vesnice,

Historical cities (such as Prague, Český Krumlov or Barcelona) should introduce a significant tourist fee for entering the city centre

a jedna debata na nepřipravené teze.

Program

pátek:
18:00 zahájení turnaje
18:15 první kolo debat (město a vesnice)

sobota:
9:00 zadání nepřipravené teze
10:00 druhé kolo debat (nepřipravené teze)
12:00 oběd
14:00 třetí kolo debat (město a vesnice)
16:00 čtvrté kolo debat (cryptocurrencies)
18:00 večeře

neděle:
9:00 páté kolo debat (cryptocurrencies)
11:15 zakončení turnaje, vyhlášení výsledků

Organizační informace

Turnaj proběhne v prostorách Parklane IS Prague, Kampus ValdštejnskáValdštejnská 151/6a, Praha.

Ubytování a stravování

Ubytování bude zajištěno v hostelu The Clock Inn, Spálená 83/3, Praha. Stravování je zajištěno formou sobotního oběda a večeře ve školní jídelně.

Hygienická pravidla

Pro všechny akce ADK platí hygienická pravidla pro zamezení šíření nakažlivých nemocí.

Členské příspěvky

Poplatek pro účastníky turnaje sestává ze dvou částí:

  • 50 Kč – členský příspěvek za školní rok (platí se pouze jednou)
  • 750 Kč – členský příspěvek účastníka turnaje Debatní ligy

Účastníci, kteří nebudou potřebovat zajistit ubytování mohou požádat o slevu. Rozhodčí a pedagogický dozor hradí pouze členský příspěvek za školní rok. Připomínáme, že každý klub může mít s sebou jen jednu osobu v pozici pedagogického dozoru.

Platba musí být uhrazena do pátku 25. února 2022 na účet číslo 2100403113/2010 vedený u Fio banky.

Přihlášky

Přihlášky odesílejte prostřednictvím registračního systému do pátku 25. února do 14:00.

Jak se zaregistrovat na debatní turnaj? Tento návod Vám pomůže.

Kontakt

Dotazy prosím zasílejte na adresu info@debatovani.cz, v urgentních případech je k dispozici mobilní telefon +420 725 992 360.


„Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“