Debatní liga, Ředitelství soutěží

Teze a okruhy 2021/2022

Výbor pro teze vyhlašuje témata pro debatní sezonu 2021/2022


Pro XXVII. ročník Debatní ligy vyhlašujeme tyto připravené teze a okruhy:

Podzimní část:

Teze:

EU by měla zavést jednotná pravidla pro fungování trhu práce

The EU should have a unified set of labour market regulations

Okruh:

Ekologie a energetika

Jarní část:

Teze:

Kryptoměny by měly být zakázány

Cryptocurrencies should be prohibited

Okruh:

Město a vesnice