Debatní liga

Dotazník pro rodiče

Dotazník o vnímání protipandemických opatření pro rodiče debatérů

Vážení rodiče a příznivci debatování,
přestože nechceme být pesimisté a doufáme, že se následující sezóna Debatní ligy uskuteční prezenčně, nechceme situaci ohledně další možné vlny pandemie ani podcenit. Připravili jsme pro vás tento dotazník, abychom při organizaci akcí mohli zohlednit také vaše přání a potřeby. Vaše odpovědi nám budou sloužit jako jeden z podkladů pro stanovení podmínek, za kterých se prezenční turnaje v sezóně 2021/2022 budou konat.

Pokud se vám dotazník nezobrazuje správně, přejděte prosím na samostatnou stránku.