Asociace

Zápis ze společného zasedání orgánů dne 26. 6. 2021

Praha, 26. 6. 2021

Účastníci:

 • Bedřich Bluma
 • Hana Bušková
 • Alexandr Carr
 • Jan Dragoun
 • Dušan Hrabánek
 • Barbora Lacinová
 • Prokop Maršík
 • Jakub Neužil
 • Eva Pospíšilová
 • Václav Soukup
 • Jakub Szymsza
 • Judita Zelbová
 1. Současný stav ADK
  • Přehled orgánů a jejich členů:
   • Představenstvo
    • Hana Bušková (předsedkyně)
    • Barbora Lacinová
    • Prokop Maršík
    • Zbyněk Piech
   • KRK
    • Bedřich Bluma (vedoucí)
    • Jan Dragoun
    • Josef Mezera
   • Výkonný výbor
    • Václav Soukup (vedoucí)
    • Adam Born
    • Barbora Lacinová
    • Hana Bušková
    • Jakub Neužil
    • Judita Zelbová
    • Prokop Maršík
    • Zbyněk Piech
   • Ředitelství soutěží
    • Eva Pospíšilová (vedoucí)
    • Adam Born
    • Dušan Hrabánek
    • Jakub Szymsza
    • Kateřina Adámková
    • Martina Dolečková
   • Výbor pro teze
    • Anna Čámská (vedoucí)
    • Barbora Lacinová
    • Martin Pavlok
   • Zahraniční výbor
    • Václav Soukup (vedoucí)
    • Alexandr Carr
    • Anna Čámská
    • Bedřich Bluma
    • Kateřina Adámková
    • Petr Pospíšil
    • Richard Gracla
  • Máme 29 registrovaných debatních klubů.
  • Máme 93 akreditovaných rozhodčích, přičemž 71 z nich má plnou akreditace na Debatní ligu. V minulé sezoně rozhodovalo alespoň jednu debatu 51 rozhodčích.
 2. Cíle na rok 2021/2022
  • Požadavky projektu 0088
   • 35 debatních klubů 
   • 1500 účastí na turnajích
   • 350 unikátních účastníků
   • Newslettery každý měsíc
   • 3 články v médiích pro učitele
   • Tisková zpráva a tisková konference o stavu debatování
   • Články v regionálních médiích o konání turnajů
   • Druhý zaměstnanec od srpna 2021
  • Požadavky strukturálního grantu IDEA
   • Školení debatérů/učitelů/koučů
   • Minimálně 100 účastníků
   • Topics related to the values of the EU such as human rights, democratic legitimacy and peaceful relations with neighbours. Subject: Explore connections between inclusion, solidarity and sustainability as key European values and the role they are having in European policy making for the future.
  • Požadavky Young European Citizens
   • Diskuze mladých lidí (kulatý stůl, panelová diskuze, Q&A) na jedno z následujících témat:
    • The Green New Deal
    • EU-wide education and free movement of people
    • EU-wide work and youth employment
   • Diskuze se musí zúčastnit politik (europoslanec, poslanec, lokální politik)
   • Během říjnového turnaje (může být offline i online)
   • Anketa sbírající názory debatérů na následující teze:
    • THBT the EU should have a unified set of labour market regulations (for example: minimum wage, workspace safety)
    • THBT students who have completed a university education abroad should be required to return and work in their home country for 3 years
    • THW prioritise combatting climate change over increasing economic growth
   • Jedna z tezí se musí na turnaji debatovat
   • Výběr 3 debatérů na mezinárodní event v Bruselu (pokud pandemie dovolí)
  • Rozpočet na příští ročník bude připraven do konce července 2021.
 3. Debatní liga
  • Podmínky, za kterých se budou konat fyzické turnaje:
   • Testy / potvrzení o očkování
   • Pokud nebudou nařízení, která by zakazovala turnaje, nastavit a veřejně vyhlásit metriku, podle které se rozhodne online/offline
   • Připravit dotazník pro debatéry a trenéry, za jakých podmínek by se byli ochotni účastnit fyzických turnajů
  • Termíny turnajů
   • 24.-26. 9. školení
   • 22.-24. 10. český
   • 19.-21. 11. anglický
   • 10.-12. 12. český WSDC open, online
   • 14.-16. 1. anglický WSDC open, online
   • 11.-13. 2. český
   • 4.-6. 3. anglický
   • 25.-27. 3. společný
   • 22.-25. 4. finále
   • 20.-22. 5. open
  • Návrhy na změny pravidel:
   • Z připomínek debatérů budou vytvořena FAQ sekce webu.
   • Na turnajích se stále budou vyhlašovat 3 nejlepší řečníci a týmy.
   • Na konci sezony bude vyhlášeno 10 nejlepší řečníků a 5 nejlepších nováčků.
   • Proběhnou 2 turnaje zaměřené na nepřipravené teze.
   • Na turnajích budou maximálně 3 debaty denně. Pokud nepůjde stihnout debatu v pátek, budou 2 kola v neděli. Online turnaje budou systémem 1 debata v pátek, 3 v sobotu a 1 v neděli.
   • Pořadí týmů po finálovém turnaji se bude určovat na základě postupu do vyřazovacích kol a pak podle tabulky základních skupin. Kritéria pro řazení budou výhry, balloty, vzájemná debata, TAB.
   • Na fyzických turnajích nebude při přípravě na nepřipravené debaty povolen internet. Na online turnajích povolen bude. Budeme to častěji připomínat debatérům.
   • Debatérům i rozhodčím budeme připomínat, že je možné vyžadovat zdroje důkazů.
   • Zkusíme se zamyslet nad tím, jaké typy tezí jde používat v KP oproti WSDC. Formulovat teze jako “Tato vláda…” nechceme.
   • Rozšíření role třetích řečí na komparativní je možné do budoucna. Bylo by nutné výrazněji zasáhnout do formátu.
   • Věříme, že lidé zapisují do greyboxu pouze debaty, které reálně proběhly. Bude přidán limit na to, aby bylo možné zapsat debaty pouze 2 týdny po jejím konání.
   • Budeme debatérům více vysvětlovat, jaká je role rozhodčích.
   • Budeme používat formulář zpětné vazby na rozhodčí.
 4. Rozhodčí
  • Školení rozhodčích proběhne společně se školení debatérů. Druhé bude zřejmě někdy v únoru.
  • Zvyšování kvality rozhodování
   • Budeme připravovat setkání rozhodčích na turnajích, kde se budou řešit problémy. Například vnášení osobního názoru / specifických znalostí do rozhodnutí. Nebo otázku, co by si měl rozhodčí nastudovat před debatou na téma, kterému nerozumí.
   • Na online i offline turnajích budou k dispozici BoTy.
   • ŘS ohodnotí některé řeči, které jsme natočili za minulý rok a dá k dispozici.
   • Začínajícím rozhodčím budeme připomínat buddy program.
   • Na online turnajích omezíme čas, kdy je možné dát debatérům feedback, aby nemuseli čekat několik hodin.
   • Budeme připravovat články a webináře pro rozhodčí. Další podporu zkusíme získat i od zahraničních rozhodčí.
   • Budeme nabádat rozhodčí, ať lépe vysvětlují, proč rozhodli debatu 2:1.
   • Do greyboxu přidáme možnost nahrávání ballotů – budou dostupné debatérům, koučům, rozhodčím z dané debaty a ŘS.
   • Budeme zveřejňovat dobré balloty a dávat je za vzor. (Stejně tak i špatné.)
   • Nabídneme rozhodčím možnost poslat svůj ballot ŘS a dostat k němu feedback.
  • Udržitelnost a zvyšování počtu
   • Vymyslíme možnost částečného e-learningu – záznamy z loňského školení + kontrolní otázky.
   • Do budoucna bychom mohli natočit kvalitněji.
   • Udělat revizi písemných materiálů.
   • Ve výjimečných případech lze nahradit školení shadow rozhodováním několika kol.
   • ŘS určí osoby do role akreditačních posuzovatelů – hodnotitele adeptů na rozhodčích, kteří nejsou metodici.
   • Budeme pokračovat v pořádání akcí pro rozhodčí v průběhu turnajů.
 5. Kluby
  • Udržitelnost a zvyšování počtu
   • Zkusíme oživit čerstvě i déle zaniklé kluby.
   • Založíme online debatní klub pro debatéry ze škol, kde klub není.
   • Podpora klubů v sebepropagaci – sehnat grafika připravit materiály.
   • Zkusíme připravit nějaké pěkné propagační video.
   • Budeme v greyboxu 2.0 sbírat školní ročník debatérů.
  • Školení pro kouče
   • Samostatné školení pro kouče (bývalé debatéry) nebudeme připravovat. Místo toho připravíme specifické materiály na témata jako nábor členů, komunikace se řediteli a učiteli.
   • Přepíšeme a znovu vysázíme manuál pro vedoucí debatních klubů.
   • Budeme pořádat další inspirativní webináře pro kouče.
  • Zrevidujeme program školení pro učitele.
  • Ředitelství soutěží projde staré metodické materiály a kategorizuje je pro nové zobrazení na webu.
 6. Teze
  • Výbor pro teze se napřed musí sejít osobně a domluvit na fungování.
  • Výsledky hodnocení tezí budou předány výboru pro teze.
  • Tematické požadavky IDEA projektů budou předány výboru pro teze.
 7. Projekty
  • 0088
   • Bude zveřejněn inzerát na druhého zaměstnance.
   • Blíží se první monitorovací zpráva.
  • Další projekty
   • Výkonný výbor začal používat Freelo pro správu úkolů, pozvánky budou rozeslány i ostatním orgánům.
   • Dokončujeme nový etický kodex, ještě zpracováváme připomínky ze setkání rozhodčích. 
   • O prázdninách opět proběhne esejistická soutěž na téma IPPF.
   • Chceme oživit alumni program v alespoň skromnější podobě.
   • V otázce výmazu krajských jednotek ze spolkového rejstříku se za poslední rok nic nestalo.
 8. Mezinárodní aktivity
  • IDEA
   • Došlo k oživení aktivit a grantových žádostí. Nový ředitel je Bojan Marjanović.
   • Na konci prázdnin se bude konat velký meeting v Záhřebu. Mohou se zúčastnit až 4 lidi za ADK.
  • WSDC bude letos opět online.