Asociace, Rozhodnutí představenstva

Rozhodnutí představenstva č. 3/2021 o jmenování vedoucí výboru pro teze

Představenstvo Asociace debatních klubů, z.s. (dále jen “spolek”) vydává podle článku 5.1.4 stanov spolku tento vnitřní předpis:

Článek 1

Představenstvo jmenuje Annu Čámskou vedoucí výboru pro teze.

Článek 2 

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. června 2021. 

Hana Bušková
předsedkyně představenstva