Asociace, Rozhodnutí představenstva

Rozhodnutí představenstva č. 1/2021 o zřízení výkonného výboru

Obecná ustanovení

 1. Zřizuje se výkonný výbor (dále jen ”výbor”), který je dalším jmenovaným orgánem spolku dle článku 5.1.3 stanov.
 2. Výbor je za svou činnost odpovědný představenstvu.
 3. V čele výboru stojí výkonný ředitel.
 4. Členy výboru navrhne výkonný ředitel předsedovi představenstva k jmenování.

Povinnosti výboru

 1. Výbor zajišťuje běžnou činnost spolku v souladu s rozhodnutími představenstva.
 2. Každý z členů výboru přebírá zodpovědnost za některou z činností spolku.
 3. Tyto činnosti zahrnují organizaci soutěží, evidenci členů, vnitřní a vnější komunikaci, fundraising, účetnictví a další.
 4. Důležitá strategická rozhodnutí jako účast v grantech, nové projekty a podobně konzultuje výkonný ředitel s představenstvem.
 5. Výbor se schází alespoň dvakrát měsíčně osobně nebo na dálku.
 6. Členové výboru sledují komunikační kanály výboru alespoň dvakrát týdně.
 7. Výbor je povinen zpřístupnit své komunikační kanály představenstvu a kontrolní a revizní komisi spolku.

Závěrečná ustanovení

 1. Ruší se administrativně-finanční výbor. Jeho povinnosti přebírá výkonný výbor.

Hana Bušková
předsedkyně představenstva