Ředitelství soutěží

Školení rozhodčích

Ředitelství soutěží Asociace debatních klubů, z.s. zve na školení rozhodčích, které proběhne 3.-4. října 2020 online.

Je otevřeno všem zájemcům, kteří by chtěli rozšířit řady akreditovaných rozhodčích, jedinou podmínkou je dosažení 18. roku věku v této debatní sezóně, tj. do 26. dubna 2021. Předchozí zkušenosti s formou KPDP ani akademickým debatováním nejsou nutné.

Každému účastníkovi školení doporučujeme, aby se před zahájením školení alespoň elementárně seznámil s aktuální podobou pravidel debaty ve formě KPDP, aby se v nich během školení dokázal orientovat a usnadnil tak svůj proces získání akreditace. Samozřejmostí však je podrobný rozbor a výklad pravidel v rámci školení. Pro důkladnější přípravu se můžete začíst i do kompletní metodiky.

Kvůli online formě konání nebude součástí školení test z pravidel ani akreditační debata. Zkouška proběhne na nejbližším možném turnaji: adepti budou rozděleni jako shadow judges k jednotlivým metodikům, napíší si ballot a poskytnou svému metodikovi zpětnou vazbu k debatě. Po zpětné vazbě proběhne test z pravidel v ústní podobě.

Co s sebou?

Blok na poznámky, pravidla KPDP, Soutěžní řád, Akreditační řád, dobrou náladu a chuť zjistit něco nového!

Program

Školení bude probíhat v sobotu od 9:30 ráno, očekávané ukončení je v 18:00. V neděli budou pokračovat přednášky od 9:30 do 12:00.

Registrační poplatek

  • 100 Kč – startovné (slouží k pokrytí nákladu na školitele a materiály)

Platba musí být uhrazena do 30. září 2020 na účet číslo 2100403113/2010 vedený u Fio banky. 

Přihlášky

Přihlášky odesílejte prostřednictvím registračního systému do neděle 27. září do 14.00.

Kontakt na organizátory

Dotazy prosím zasílejte na adresu rs@debatovani.cz.

Na shledanou se těší členové Ředitelství soutěží