Debatní liga

Čtvrtý turnaj XXIV. ročníku Debatní ligy a Debate League

Pozvánka na čtvrtý turnaj XXIV. ročníku Debatní ligy a Debate League, který proběhne 29.-31. března 2019 v Nymburce.

Nymburk #ForTheThrone

29.–31. března 2019, Nymburk

Místo konání

Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce, Komenského 779, Nymburk

Stravování bude zajištěno formou sobotní snídaně, oběda a večeře formou bagety. Požadavky na vegetariánskou stravu hlaste v přihlášce. Ostatní stravu si obstarají účastníci sami.

Ubytování

Ubytováni je zajištěno na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Nymburk, V Kolonii 1804.

Debaty

V rámci pěti kol proběhnou dvě debaty na oficiální tezi,

ČR by měla bojovat proti zadlužení svých občanů (P).

The Czech Republic should combat indebtedness of its citizens (P).

dvě debaty na tezi z okruhu Rozvojové země,

Demokracie není nejlepším státním zřízením pro rozvojové země.

Democracy is not the best form of government for developing countries.

a jedna debata na nepřipravené teze.

Nepřipravená teze bude losována za přítomnosti obou týmů nalosovaných k debatě. Pověřený rozhodčí losem určí, který z týmů si vybere jednu ze tří tezí určených Ředitelstvím soutěží. Na výběr má tým jednu minutu. Poté si druhý tým během 30 sekund vybere stranu. Nedostaví-li se tým k losování včas, vybírá si tezi i stranu tým, který se k losu včas dostavil.

Program

pátek
od 16.00 Možnost ubytování
18.00 Zahájení turnaje
18.30 První kolo debat (zadlužení občanů)

sobota
9.00 Druhé kolo debat (zadlužení občanů)
11.00 Třetí kolo debat (rozvojové země)
13.00 Oběd
14.00 Debatní kavárna před valnou hromadou pro trenéry, rozhodčí a dozor
15.15 Administrativní okénko (výběr plateb za členské, turnaj, přihlášek apod.)
15.30 Zadání nepřipravené teze
16.30 Čtvrté kolo debat (nepřipravená teze)
18.30 Večeře
19.30 Valná hromada

neděle
8.30 Páté kolo debat (rozvojové země)
11.00 Vyhlášení výsledků turnaje a postupujících do finále
11.40 Ukončení turnaje

Přihlášky

Hlásit se je možné pomocí systému greybox do čtvrtka 21. března 2019 do 14.00.

Platby za pobyt na turnaji

Platby jsou diferenciované podle termínu platby a členství v ADK (členský příspěvek ve výši 50 Kč na školní rok 2018/19 je možno zaplatit také až na turnaji):

Členové ADK

  • 200 Kč jako startovné
  • 550 Kč za ubytování

Nečlenové ADK

  • 1 000,- Kč bez ohledu na ubytování

Poplatek se nevybírá za rozhodčí a pedagogický dozor. Připomínáme, že každý klub může mít s sebou jen jednu osobu v pozici pedagogického dozoru podle výnosu prezidenta ADK č. 1/2018.

Celou platbu uhraďte do čtvrtku 21. března 2019  na účet číslo 2100403113/2010 vedený u Fio banky. Při platbě do 15. března 2019 sleva 150 Kč z poplatků za pobyt (tedy 200 Kč + 400 Kč). Při pozdní platbě, platbě na místě či příjezdu bez přihlášení bude účtováno penále 200 Kč navíc.

V případě, že debatér nedorazí na turnaj nebo bude odhlášen po 21. březnu 2019, uhradí stornopoplatek podle výnosu prezidenta ADK č. 5/2017.

Přihlášky do ADK

Připomínáme povinnost všech účastníků předložit své přihlášky do ADK a v případě účastníků mladších 18 let také prohlášení zákonného zástupce. Bez těchto dokumentů není účast na turnaji možná! Podrobnosti o přihláškách najdete v tomto článku.

Kontakt na organizátory

Své dotazy posílejte na adresu mar.doleckova@gmail.com nebo stefan.anselm@icloud.com. V urgentních případech je k dispozici mobilní telefon +420 775 534 056 (Martina) nebo +420 605 012 803 (Anselm).

Těší se na vás organizátoři Martina Dolečková a Anselm Benedikt Štefan!