Debatní liga

Druhý turnaj XXIV. ročníku Debatní ligy

Pozvánka na druhý turnaj XXIV. ročníku Debatní ligy, který proběhne 7.-9. prosince v Šumperku.
POZOR – ZMĚNA


Brána Jeseníků v Šumperku

7.-9. prosinec 2018, Šumperk

Místo konání

POZOR – ZMĚNA
Celý turnaj bude probíhat na Domově mládeže VOŠ a SPŠ Šumperk, U Sanatoria 1801/1, Šumperk.
Z nádraží je to tam bohužel daleko, ale v 16:15 a 17:00 jede autobus číslo 2 a v 15:45, 16:40 a 17:49 autobus číslo 3; oba od nádraží na zastávku „U sanatoria domov důchodců“
V případě komplikací, volejte prosím: 732 123 878 (Judita) 

Ubytování a stravování

Ubytování je zajištěno na Domově mládeže VOŠ a SPŠ Šumperk, U Sanatoria 1801/1, Šumperk.
Stravování je zajištěno formou sobotního oběda a večeře na Domově mládeže

Debaty

V rámci pěti kol proběhnou dvě debaty na oficiální tezi

Vývoj jaderných zbraní přinesl více škody než užitku.

a tři nepřipravené debaty, dvě z nich z okruhu Ženy a jedna z nich na losovanou tezi.

Nepřipravené teze budou losovány za přítomnosti obou týmů nalosovaných k debatě. Pověřený rozhodčí losem určí, který z týmů si vybere jednu ze tří tezí určených Ředitelstvím soutěží. Na výběr má tým jednu minutu. Poté si druhý tým během 30 sekund vybere stranu. Nedostaví-li se tým k losování včas, vybírá si tezi i stranu tým, který se k losu včas dostavil.

Program

pátek
od 16.00 Možnost ubytování
18.00 Zahájení turnaje
18.15 První kolo debat (Jaderné zbraně)
20.00 Ukončení progamu (uzavření školy, přesun na ubytování)

sobota
8.00 Zadání nepřipravené teze (ženy)
9.00 Druhé kolo debat
11.00 Třetí kolo debat (jaderné zbraně)
13.00 Odchod na oběd
15.00 Losování nepřipravené teze
16.00 Čtvrté kolo debat (nepřipravená teze)
18.00 Večeře
19.00 Společný večerní program

neděle
8.00 Zadání nepřipravené teze (ženy)
9.00 Páté kolo debat
11.30 Vyhlášení výsledků turnaje
12.00 Ukončení turnaje

Přihlášky

Hlásit se můžete pomocí nového systému do pátku 30. listopadu 2018 do 14:00.

Platby za pobyt na turnaji

Platby jsou diferenciované podle termínu platby a členství v ADK (členský příspěvek ve výši 50 Kč na školní rok 2018/19 je možno zaplatit také až na turnaji):
Členové ADK

  • 200 Kč jako startovné
  • 550 Kč za ubytování

Nečlenové ADK

  • 1 000,- Kč bez ohledu na ubytování

Poplatek pro rozhodčí a pedagogický dozor se nevybírá. Připomínáme, že každý klub může mít s sebou jen jednu osobu v pozici pedagogického dozoru.

Celou platbu uhraďte do pátku 30. listopadu 2018 na účet číslo 2100403113/2010 vedený u Fio banky. Při platbě do 23. listopadu 2018 sleva 150 Kč z poplatků za pobyt (tedy 200 Kč + 400 Kč). Při platbě na místě či příjezdu bez přihlášení bude účtováno penále 200 Kč navíc. V případě, že debatér nedorazí na turnaj nebo bude odhlášen po 30. listopadu 2018, uhradí stornopoplatek podle výnosu prezidenta ADK č. 5/2017.

Přihlášky do ADK

Připomínáme povinnost všech účastníků předložit své přihlášky do ADK a v případě účastníků mladších 18 let také prohlášení zákonného zástupce. Bez těchto dokumentů není účast na turnaji možná! Podrobnosti o přihláškách najdete v tomto článku.

Kontakt na organizátory

Své dotazy posílejte na adresu judita.zelbova@debatovani.cz. V urgentních případech je k dispozici mobilní telefon +420 732 123 878 (Judita Zelbová).

Těší se na vás organizátorka Judita Zelbová!