Debatní liga

První turnaj XXIV. ročníku Debate League

Pozvánka na první turnaj XXIV. ročníku Debate League, který proběhne 23.-25. listopadu v Přerově.


Postřižiny v Přerově

23.-25. listopad 2018, Přerov

Místo konání

Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29, Přerov

Ubytování a stravování

Ubytování je zajištěno na hotelu Zimní stadion, Petřivalského 5, Přerov
Stravování je zajištěno formou sobotního oběda a večeře v restauraci v blízkosti gymnázia – U Tří, Palackého 44, Přerov

Debaty

V rámci pěti kol proběhnou dvě debaty na oficiální tezi,

The development of nuclear weapons has brought more harm than good.

dvě debaty na tezi z okruhu Ženy,

The appointment of Brett Kavanaugh as justice of the U.S. Supreme Court was wrong.

a jedna debata na nepřipravené teze.

Nepřipravené teze budou losovány za přítomnosti obou týmů nalosovaných k debatě. Pověřený rozhodčí losem určí, který z týmů si vybere jednu ze tří tezí určených Ředitelstvím soutěží. Na výběr má tým jednu minutu. Poté si druhý tým během 30 sekund vybere stranu. Nedostaví-li se tým k losování včas, vybírá si tezi i stranu tým, který se k losu včas dostavil.

Program

pátek
od 16.00 Možnost ubytování
18.00 Zahájení turnaje
18.15 První kolo debat (nuclear weapons)
20.00 Ukončení progamu (uzavření školy, přesun na ubytování)

sobota
9.00 Druhé kolo debat (nuclear weapons)
11.00 Třetí kolo debat (Brett Kavanaugh)
13.00 Odchod na oběd
14.00 Zábavný kvíz pro zájemce
15.00 Losování nepřipravené teze
16.00 Čtvrté kolo debat (nepřipravená teze)
18.00 Večeře
19.00 Společný večerní program

neděle
9.00 Páté kolo debat (Brett Kavanaugh)
11.30 Vyhlášení výsledků turnaje
12.00 Ukončení turnaje

Přihlášky

Hlásit se můžete pomocí systému greybox do pátku 16. listopadu 2018 do 14:00.

Platby za pobyt na turnaji

Platby jsou diferenciované podle termínu platby a členství v ADK (členský příspěvek ve výši 50 Kč na školní rok 2018/19 je možno zaplatit také až na turnaji):
Členové ADK

  • 200 Kč jako startovné
  • 550 Kč za ubytování

Nečlenové ADK

  • 1 000,- Kč bez ohledu na ubytování

Poplatek pro rozhodčí a pedagogický dozor se nevybírá. Připomínáme, že každý klub může mít s sebou jen jednu osobu v pozici pedagogického dozoru.

Celou platbu uhraďte do pátku 16. listopadu 2018 na účet číslo 2100403113/2010 vedený u Fio banky. Při platbě do 9. listopadu 2018 sleva 150 Kč z poplatků za pobyt (tedy 200 Kč + 400 Kč). Při platbě na místě či příjezdu bez přihlášení bude účtováno penále 200 Kč navíc. V případě, že debatér nedorazí na turnaj nebo bude odhlášen po 16. listopadu 2018, uhradí stornopoplatek podle výnosu prezidenta ADK č. 5/2017.

Přihlášky do ADK

Připomínáme povinnost všech účastníků předložit své přihlášky do ADK a v případě účastníků mladších 18 let také prohlášení zákonného zástupce. Bez těchto dokumentů není účast na turnaji možná! Podrobnosti o přihláškách najdete v tomto článku.

Kontakt na organizátory

Své dotazy posílejte na adresu hercikova@gjs.cz. V urgentních případech je k dispozici mobilní telefon +420 604 106 735 (Iva Herčíková).

Těší se na vás organizátoři Iva Herčíková a Petr 0019 Kouba!