Debatní liga

Zahájení XXIV. ročníku Debatní ligy

Zveme vás na první debatní akci v tomto školním roce – školení rozhodčích, koučů a debatérů začátečníků a tradiční turnaj Open Gate Open.

 


Asociace debatních klubů, z.s. a OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o. vás zvou na společnou úvodní akci, která proběhne 21.-23. září 2018. Vítáni jsou začínající i zkušení debatéři, adepti na rozhodčí a pochopitelně rozhodčí. Velice rádi se setkáme také s učiteli, kteří se chtějí o debatování dozvědět více a zkusit koučování debatního klubu.

Školení debatérů

Je jedinečnou příležitostí si pod vedením metodiků Ředitelství soutěží osvojit nové debatní schopnosti a dovednosti. Začínající debatéry čekají celkem čtyři školící bloky a dvě debaty, v nichž budou moci otestovat své nově nabyté zkušenosti.

Školení rozhodčích

Je otevřeno všem zájemcům, kteří by chtěli rozšířit řady akreditovaných rozhodčích, jedinou podmínkou je dosažení 18. roku věku v této debatní sezóně, tj. do 28. dubna 2019. Předchozí zkušenosti s formou KPDP ani akademickým debatováním nejsou nutné, v pátek proběhne jednotící seminář s úvodem do formy KPDP a ukázkovou debatou. Pokud jste již debatou protřelí, můžete přijet v sobotu ráno na první akreditační blok.

V pátek proběhne jednotící seminář s úvodem do formy KPDP a ukázková debata, pro adepty, již se s akademickým debatováním dosud nesetkali. V sobotu v 9:00 ráno začne školení pro všechny zájemce o akreditaci rozhodčího, očekávané ukončení je v 18:00. V neděli proběhne akreditační debata a test znalostí soutěžních dokumentů. Předpokládané ukončení 13:00.

Každému účastníkovi školení doporučujeme, aby se před zahájením školení alespoň elementárně seznámil s aktuální podobou pravidel debaty ve formě KPDP, aby se v nich během školení dokázal orientovat a usnadnil tak svůj proces získání akreditace. Samozřejmostí však je podrobný rozbor a výklad pravidel v rámci školení. Pro důkladnější přípravu se můžete začíst i do nové metodiky.

Co si vzít na školení s sebou? Blok na poznámky, pravidla KPDP a Soutěžní řád (oba dokumenty jsou k dispozici na webu), dobrou náladu a chuť zjistit něco nového!

Školení koučů

Letošní novinkou je školení koučů zaměřené především na učitele a všechny ostatní, kteří by se rádi dozvěděli, jak vypadá debatování, jak vést debatní klub nebo k čemu může debatování pomoct ve výuce. Budete moct shlédnout reálnou debatu a také Vás seznámíme s fungováním ADK i možnostmi, které nabízíme.

Open Gate Open

Proběhnou čtyři kola turnaje a dva bloky školení, které se budou věnovat nejen debatní teorii ale i přípravě na teze a okruhy XXIV. ročníku Debatní ligy. Dvě debaty budou na nepřipravené teze a další dvě na oficiální tezi XXIV. ročníku Debatní ligy – Vývoj jaderných zbraní přinesl více škody než užitku.

Orientační harmonogram

pátek:
16:00 příjezd a ubytování
18:00 večeře
18:45 zahájení (v jídelně)
19:00 první kolo debat (připravená teze)
sobota:
8:00 snídaně
9:00 další debaty a bloky školení
12:00 oběd
13:00 další debaty a bloky školení
18:00 večeře
20:00 večerní program
neděle:
8:00 snídaně
9:00 další debata a závěr školení
11:30 oběd a vyhlášení výsledků

Místo konání

Celá akce proběhne v areálu Open GateNa Návsi 5, 251 01 Babice.

Ubytování a stravování

Ubytování je zajištěno na kolejích na Open Gate. Stravování je zajištěno formou plné penze od páteční večeře po nedělní oběd.

Doprava

Do Prahy je doprava na každém individuálně, z pražského Depa Hostivař (konečná stanice metra A) pak v 15:49 nebo v 16:49 autobusem linky 364.

Platby

Poplatek je rozložen na dvě složky:

  • 550,- Kč – strava;
  • 200,- Kč – startovné (slouží k pokrytí nákladu na školitele a rozhodčí na turnaji);
  • ubytování je zdarma.

Poplatek pro rozhodčí, školitele a pedagogický dozor se nevybírá. Připomínáme, že každý klub může mít s sebou jen jednu osobu v pozici pedagogického dozoru.

Platba musí být uhrazena do pátku 14. září 2018 na účet číslo 2100403113/2010 vedený u Fio banky. Při platbě na místě či příjezdu bez přihlášení bude účtováno penále 200 Kč navíc. V případě, že debatér nedorazí na turnaj nebo bude odhlášen po 14. září 2018, uhradí stornopoplatek podle výnosu prezidenta ADK č. 5/2017.

Přihlášky

Hlásit se můžete pomocí nového systému do pátku 14. září 2018 do 14:00.

Kontakt

Dotazy prosím zasílejte na adresu info@debatovani.cz. V urgentních případech je k dispozici mobilní telefon: +420 725 992 360 (Václav Soukup).

Na shledanou se těší,

Václav Soukup, Ředitelství soutěží a debatéři z Open Gate